เวียดนามขึ้นเป็นผู้ส่งออกยางธรรมชาติรายใหญ่อันดับสามของเกาหลีใต้


ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2022 การส่งออกยางธรรมชาติของเวียดนามไปยังเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปริมาณ 8,220 ตัน รายได้จากการส่งออกยางธรรมชาติไปยังเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 7.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 15.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ส่วนแบ่งการตลาดของยางธรรมชาติจากเวียดนามคิดเป็น 9.8% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมดของเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 8.8% ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2021 ข้อมูลจากกรมศุลกากรของเกาหลีใต้แสดงให้เห็นว่าในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ ประเทศเกาหลีใต้นำเข้ายางธรรมชาติปริมาณ 84,200 ตัน มูลค่า 177.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.4% ในด้านปริมาณ แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 8.6%

ซัพพลายเออร์ยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน และญี่ปุ่น ในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ 2022 เกาหลีใต้เพิ่มปรมาณการนำเข้ายางธรรมชาติจากประเทศไทย 114.8% ที่ 32,280 ตัน และมูลค่าเพิ่มขึ้น 114.7% มูลค่า 57.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา https://irjournal.com/singleblog/3717/vietnam-is-now-south-koreas-third-biggest-nr-supplier

28/04/2022

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม