ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ของมาเลเซียลดลง 39%


กรมสถิติ ประเทศมาเลเซีย เผยแพร่รายงาน “สถิติยางรายเดือน ประเทศมาเลเซีย” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2022 การผลิตยางธรรมชาติของมาเลเซียลดลง 39.0% MoM ที่ 29,920 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2022 อยู่ที่ 49,087 ตัน และลดลง 40.0% YoY เมื่อเทียบกับ 49,840 ตันในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 สำหรับมาเลเซีย ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรายย่อย  88.4% 

จากข้อมูลของกรมสถิติ สต็อกยางธรรมชาติทั้งหมดของมาเลเซียเพิ่มขึ้น 2.8% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 เป็น 318,699 ตัน เทียบกับ 310,002 ตันในเดือนก่อนหน้า สัดส่วนแบ่งออกเป็นโรงงานแปรรูปยาง 93.5%  รองลงมาคือโรงงานรับซื้อยาง 6.4% และนิคมยางพารา 0.1% และปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของมาเลเซียลดลง 6.8% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2565 ที่ 47,682 ตัน 

จีนยังคงเป็นผู้นำเข้ายางธรรมชาติสูงสุด โดย 50.8% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา 5.1% เยอรมนี 3.5% ตุรกี 3.4% และบราซิล 2.1% การส่งออกของมาเลเซียส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ เช่น ถุงมือ ยางรถยนต์ ท่อ ด้ายยาง และถุงยางอนามัย ถุงมือยังคงเป็นสินค้าส่งออกหลักของผลิตภัณฑ์จากยางที่มีมูลค่า 1.9 พันล้านริงกิต ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ลดลง 13.5% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2022 มูลค่า 2.2 พันล้านริงกิต

ที่มา https://irjournal.com/singleblog/3723/39-m-o-m-fall-in-malaysias-february-2022-nr-production

27/04/2022

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม