อุปทานยางธรรมชาติทั่วโลกยังคงตึงตัวเนื่องจากช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่หดหายไป


สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) คาดการณ์แนวโน้มราคายางธรรมชาติในระยะสั้นยังคงขึ้นอยู่กับระดับอุปทานทั่วโลกที่ตึงตัวและอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น และจากการขาดดุลของผลผลิตยางธรรมชาติมีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้น เนื่องจากอุปทานหยุดชะงักจากฝนตกและน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน

แนวโน้มอุปสงค์ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกลับมาระบาดใหม่ของไวรัสโควิด 19 ในช่วงฤดูหนาว แนวโน้มราคาในระยะสั้นจะได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น และราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง

เนื่องจากผลกระทบของฝนตกหนักและน้ำท่วมส่งผลต่ออุปทานยางทำให้ยังไม่ทราบถึงปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้อย่างแน่ชัด ANRPC จึงไม่สะท้อนถึงข้อมูลการผลิตในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนที่รายงานโดยไทย อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย และศรีลังกา มันบอกเป็นนัยว่าปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลกมีแนวโน้มที่จะลดลง เมื่อได้รับผลกระทบของพายุฝนดีเปรสชันและน้ำท่วม 

การผลิตทั่วโลกในปีนี้คาดว่าจะลดลง 192,000 ตัน จากปริมาณการผลิตรวมทั่วโลก 13.836 ล้านตันและการบริโภค 14.028 ล้านตัน เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศที่รุนแรง การผลิตในปี 2564 จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อปลายเดือนตุลาคม 

ที่มา https://www.thehindubusinessline.com/markets/commodities/tight-supply-improved-demand-to-lift-global-prices-say-natural-rubber-producers/article37767175.ece

13/01/2022

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม