ผู้เชี่ยวชาญหารือร่วมกันเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาง พลาสติก และรองเท้า


สำนักงานการค้าต่างประเทศ (BOFT) ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ สภาพัฒนาการค้าภายนอกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ร่วมมือกันจัดงาน 'โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมพลาสติก ยาง และรองเท้าสำหรับตลาดอินเดีย' ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาง พลาสติก และรองเท้า ในขณะที่อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศ แต่การบริโภคภายในประเทศในอุตสาหกรรมยางก็เติบโตขึ้นอย่างคงที่ 

ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมยาง พลาสติก และรองเท้าจากตลาดในประเทศและไต้หวัน จะพิจารณาถึงความต้องการการผลิตในภาคส่วนต่างๆ และแบ่งปันวิธีที่พวกเขาจะนำเสนอกระบวนการและแนวทางสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก ยาง และรองเท้าสำหรับตลาดในประเทศ และให้มุมมองที่เป็นปัจจุบัน” ปัจจุบันประเทศอินเดียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เป็นอันดับสองในอุตสาหกรรมรองเท้าและตอบรับการเข้าร่วมในส่วนนี้

ที่มา https://globalrubbermarkets.com/2021/09/25/experts-to-discuss-on-promoting-rubber-plastic-and-footwear-industry/

07/01/2022

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม