กัมพูชาส่งออกน้ำยางข้นและไม้ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2564 มูลค่ามากกว่า 326 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


ตามการรายงานของอธิบดีกรมยางของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม กัมพูชาทำรายได้รวมทั้งสิ้น 326.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการส่งออกน้ำยางข้น 194,525 ตัน เพิ่มขึ้น 8% (YoY) โดยน้ำหนัก และไม้จากต้นยางพารา 4,379 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาเฉลี่ยของน้ำยางข้นเพิ่มขึ้น 386 ดอลลาร์ หรือ 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี มาอยู่ที่ 1,673 ดอลลาร์ 

Him Oun หัวหน้าคณะกรรมการฯ บอกกับ The Post เมื่อวันที่ 28 กันยายนว่า รัฐบาลของประเทศผู้ผลิตยางได้ค่อยๆ ยกเลิกข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด 19 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและบรรเทาแรงกดดันจากการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทานของน้ำยางธรรมชาติ ส่งผลให้การส่งออกเพิ่มขึ้น “ความต้องการผลิตภัณฑ์ยางเติบโตขึ้น และบริษัทขนาดใหญ่จำเป็นต้องซื้อเพื่อเติมสต็อก เช่น บริษัทจีน” เขากล่าว และเสริมว่าราคาน้ำยางนั้นสูงกว่าระดับปีที่แล้ว

พื้นที่ปลูกยางทั้งหมดในกัมพูชาปัจจุบันอยู่ที่ 404,160 เฮคเตอร์ โดย 292,500 เฮคเตอร์ หรือร้อยละ 72 เป็นไม้ที่โตเต็มที่สำหรับการกรีดน้ำยาง อ้างจากกระทรวงฯ

Oun ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวยางในปีนี้ได้ขยายตัวขึ้น 21,819 เฮคเตอร์ เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งเมื่อรวมกับตัวเลขกระทรวงจะหมายถึงการเพิ่มขึ้น 8.061% จาก 270,681 เฮกตาร์

กัมพูชาส่งออกน้ำยางและไม้ไปยังเวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย รวมถึงส่งออกไปยังสหภาพยุโรปในปริมาณที่น้อยกว่า

Oun กล่าวต่อไปว่าคณะกรรมการฯ “จะยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการผลิตยางตามความต้องการของตลาด และกำหนดราคายางพาราอ้างอิงรายวันสำหรับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทุกรายเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ซื้อสามารถบรรลุข้อตกลงการซื้อขายได้มากขึ้น ”

Men Sopheak CEO ของผู้ปลูกและส่งออกยางพารา บริษัท Sopheak Nika Investment Agro-Industrial Plants Co Ltd เน้นว่าความผันผวนของอุปสงค์จากต่างประเทศส่งผลกระทบต่อราคายางของกัมพูชา เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการจากต่างประเทศ เขากล่าวต่อว่าตลาดยางพารากัมพูชาในอดีตอ่อนแอเนื่องจากขาดการแปรรูปในท้องถิ่น “ราคายางที่สูงขึ้นในปัจจุบันเป็นผลมาจากการเปิดโรงงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะจีน” Men Sopheak กล่าว

ที่มา https://globalrubbermarkets.com/2021/09/30/cambodia-exports-of-rubber-latex-wood-rake-in-over-326m-in-jan-aug/

07/12/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม