ตลาดยางล้อสำหรับยานพาหนะที่ขับขี่ได้ทุกสภาพพื้นที่ คาดว่าจะมีมูลค่าลดลงไปจนถึงปี 2025


Toronto, Ontario, แคนาดา – ตามข้อมูลของ Technavio ระบุ ตลาดยางล้อสำหรับยานพาหนะที่ขับขี่ได้ทุกสภาพพื้นที่ (all-terrain vehicle: ATV) จะหดตัว 7.11 ล้านเหรียญสหรัฐ ในระหว่างปี 2021-2025 และโมเมนตัมการเติบโตของตลาดจะเร่งตัวลงที่อัตรา CAGR -0.99% 

ตลาดนี้ค่อนข้างกระจัดกระจาย และระดับของการกระจัดกระจายจะเร่งขึ้นในระหว่างช่วงที่คาดการณ์ ผู้เล่นสำคัญในตลาด อาทิ บริษัท Countrywide Tire and Rubber Inc. บริษัท Greenball Corp. บริษัท High Lifter Products Inc. บริษัท Kenda Tires บริษัท Cheng Shin Rubber Ind. Co. Ltd. บริษัท Polaris Inc. บริษัท STI Powersports บริษัท The Carlstar Group LLC บริษัท Titan International Inc. และบริษัท Toyo Tire Corp. ยางล้อรถ ATV มีราคาสูง โดยไม่มียางล้อแบบอื่นทดแทนได้ และการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของรถ ATVs ในการใช้งานนันทนาการ การกีฬา และการทหาร จะเป็นโอกาสการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในตอนนี้ ผู้ขายในตลาดต้องเสริมความแข็งแกร่งของฐานของตนในกลุ่มที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ ในขณะเดียวกันต้องคงตำแหน่งของตนในกลุ่มที่เติบโตช้า 

การใช้งานและประโยชน์ที่หลากหลายของรถ utility ATVs เป็นสาเหตุประการสำคัญในด้านส่วนแบ่งตลาดที่สูงกว่าของสินค้ากลุ่มนี้ในปัจจุบัน รถ utility ATVs สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกในการขนส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร การทำฟาร์ม และกิจกรรมนันทนาการ นี่ทำให้เพิ่มความนิยมให้แก่รถ utility ATVs เหนือกว่ารถ sport ATVs ในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป 

อย่างไรก็ดี ผลกระทบที่เกิดหลังจาก COVID19 ทำให้เกิดการชะลอตัวลงของความต้องการรถ utility ATVs จากการลงทุนที่ลดลงในภาคส่วนการทหาร ผลกระทบที่เกิดหลังจาก COVID19 คาดว่าจะกระทบต่อทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ รายงานนี้จะนำเสนอถึงการคาดการณ์ที่แม่นยำต่อส่วนแบ่งของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการเติบโตของขนาดตลาดยางล้อสำหรับยานพาหนะที่ขับขี่ได้ทุกสภาพพื้นที่

ที่มา https://rubberworld.com/all-terrain-vehicle-tires-market-forecast-to-decrease-through-2025/

14/12/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม