บริดจสโตนพิจารณาการรวมฐานการผลิตยางเรเดียลสำหรับรถบัสและรถบรรทุกในประเทศจีน


บริดจสโตนกำลังพิจารณาปรับโครงสร้างการผลิตทั่วโลก ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม ซึ่งรวมถึงยางล้อ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และโรงงานผลิตวัสดุ ในระยะกลาง-ยาว เพื่อรักษากำลังการผลิต ความสามารถทำกำไร และการเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตยางล้อรถบรรทุกและรถบัสในประเทศจีน ตามที่บริษัทระบุ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจระยะกลางของบริษัท (พ.ศ. 2564-2566) ซึ่งจะช่วยเพิ่มกลยุทธ์เพื่อช่องทางการเติบโตด้านการลงทุนต่อไป

แนวความคิดแรกคือการปิด บริดจสโตน Huizhou และรวมฐานการผลิตยางล้อสำหรับรถบรรทุกและรถบัสเข้าไว้ที่บริดจสโตน Shenyang บริดจสโตนกล่าวว่าจะช่วยเสริมสร้างการจัดการพอร์ตโฟลิโอให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อพัฒนาเป็นบริษัทที่มีเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อมอบคุณค่าทางสังคมและคุณค่าของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริดจสโตนคาดว่าจะส่งผลกระทบไม่มากนักต่อผลประกอบการทางการเงินรวมในปี 2564 

ที่มา  https://rubberjournalasia.com/bridgestone-consolidates-its-manufacturing-footprints-of-bus-truck-radial-tires-in-china/

16/12/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม