ZC Rubber ใช้ประโยชน์จาก 5G เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่โรงงานผลิตยางล้อ


Zhongce Rubber Group (ZC Rubber) ผู้ผลิตยางล้อสัญชาติจีน วางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G เพื่อปรับปรุงนวัตกรรมแพลตฟอร์มเครือข่ายข้อมูลและยกระดับกระบวนการผลิตด้วยการใช้ข้อมูลให้มากขึ้น ผ่านการทำงานร่วมกันทางเครือข่ายข้อมูล เพื่อการผลิตที่ยืดหยุ่นและขยายบริการให้ครอบคลุม บริษัทกล่าวว่าจะปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันหลักและมูลค่าของบริษัท ตลอดจนพัฒนาแพลตฟอร์ม 5G Smart Factory สำหรับอุตสาหกรรมยางรถยนต์

5G Smart Factory ของ ZC Rubber จะตอบสนองต่อแนวโน้มการผลิตใหม่สามประการในอุตสาหกรรมยางล้อ ได้แก่ การผลิตสินค้าปริมาณมากเฉพาะกลุ่ม การผลิตแบบกลุ่มขนาดเล็ก และการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่ไม่คาดคิด บริษัทมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนธุรกิจจาก B2M (ธุรกิจสู่ผู้ผลิต) แบบดั้งเดิมเป็น C2M (ลูกค้าสู่ผู้ผลิต) และตระหนักถึงการผลิตที่ชาญฉลาดและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภามากขึ้น ผ่าน Internet of Things (IoT) และ Industrial Internet of Things  (IIoT)

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนนี้ บริษัทกำลังใช้เทคโนโลยีรวมถึงการบำรุงรักษา AR-aded (Augmented-Reality-Aided) ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน ZC Rubber สามารถให้คำแนะนำด้วยภาพในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย ระบบตรวจสอบอัจฉริยะในโรงงานอัจฉริยะของ ZC Rubber ซึ่งมีการบันทึกวิดีโอระดับ 4K/8K HD และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์โดยใช้ 5G และเทคโนโลยีแมชชีนวิชัน ระบบกำหนดตำแหน่งภายในอาคารที่สามารถแสดงตำแหน่งแบบเรียลไทม์ของบุคลากร ออกคำเตือนด้านความปลอดภัย และดำเนินการอพยพฉุกเฉิน และระบบเตือนล่วงหน้าอัจฉริยะเพื่อกำหนดสภาพการทำงานของอุปกรณ์ในโรงงานได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม

5G Smart Factory ของ ZC Rubber คาดว่าจะลดวัฏจักรรอบระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 50%, ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 15%, อัตราข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ลดลง 40%, อัตราการสูญเสียลดลง 30% และลดการใช้พลังงานลง 5%  และจำนวนพนักงานจะลดลงประมาณ 70% เมื่อเทียบกับโรงงานแบบเดิม

ZC Rubber ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการ 5G Smart Factory นี้อยู่ในระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการ โดยจะดำเนินการในโรงงานต้นแบบคือ Future Factory ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยเสริมว่าเทคโนโลยีของโครงการนี้จะได้รับการส่งเสริมและนำไปใช้กับโรงงานอื่นๆ ของบริษัทในภายหลัง

ที่มา https://rubberjournalasia.com/zc-rubber-harnesses-5g-to-increase-efficiency/

13/12/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม