การคาดการณ์ของ USTMA ปี 2021 คาดว่าการขนส่งยางล้อจะเพิ่มขึ้น


กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. - สมาคมผู้ผลิตยางล้อแห่งสหรัฐอเมริกา (The U.S. Tire Manufacturers Association: USTMA) คาดว่าการขนส่งยางล้อในสหรัฐฯ จะมีจำนวนรวม 336.1 ล้านเส้นในปี 2021 เมื่อเทียบกับ 303.2 ล้านเส้นในปี 2020 และ 332.7 ล้านเส้นในปี 2019

เมื่อเทียบกับปี 2020 คาดว่าการขนส่งยางล้อ OE สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก และรถบรรทุก จะเพิ่มขึ้น 9.9%, 6.2% และ 25.3% ตามลำดับ โดยมีจำนวนรวมเพิ่มขึ้น 5.2 ล้านเส้น และคาดว่าการขนส่งยางล้อทดแทนสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก และรถบรรทุกจะเพิ่มขึ้น 10.1%, 13.2% และ 14.6% ตามลำดับ โดยมีจำนวนรวมเพิ่มขึ้น 27.7 ล้านหน่วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Factbook รายปีของ USTMA ซึ่งสามารถซื้อได้จากเอกสารตีพิมพ์บนเว็บไซต์ www.ustires.org

ที่มา  https://rubberworld.com/tire-shipments-expected-to-increase-in-ustma-2021-july-forecast/ 

16/09/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม