งานแสดงยางล้อแห่งเอเชีย 2021 (Tyrexpo Asia 2021) จัดแสดงแบบไฮบริด!


ทีมงาน Tyrexpo Asia ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในพื้นที่ด้านมาตรการการจัดการความปลอดภัย และงานแสดงจะยังคงดำเนินต่อไป ด้วยสภาวการณ์ที่ดีขึ้น Tyrexpo Asia จะดำเนินการได้ตามแผน นอกจากนี้ จะมีการจัดแสดงทางออนไลน์ พร้อมกับการไลฟ์ ที่ช่วยให้ผู้จัดแสดงและผู้เข้าร่วมชมสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 3 วัน

เพื่อให้ตอบสนองต่อกฎระเบียบด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ที่รวมถึงการรักษาระยะห่าง แผนผังงาน Tyrexpo Asia 2021 ได้ถูกออกแบบใหม่และทีมงานอีเวนต์ ฝ่ายการขายระหว่างประเทศจะติดต่อผู้จัดแสดงที่ยืนยันการเข้าร่วม เพื่ออธิบายแผนผังใหม่และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ 

งานแสดงจะเดินหน้าต่อร่วมกับผู้จัดแสดงและผู้เข้าชมงานที่ยืนยันว่าจะสามารถเดินทางมาสิงคโปร์ได้อย่างปลอดภัย (โดยทำตามกฎระเบียบปัจจุบันของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง) สำหรับบริษัทต่างชาติที่ไม่ยังสามารถเดินทางได้ มีทางเลือกให้ใช้ ‘แพลตฟอร์มดิจิทัล’ เพื่อเข้าชมงานแบบไลฟ์

Alwin Seow ผู้อำนวยการโครงการ Tyrexpo กล่าวว่า “ปัญหาสำคัญคือข้อกำหนดในการเดินทางจากต่างประเทศที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงต้องปรับเปลี่ยนให้ธุรกิจยางล้อสามารถจัดงานแสดงต่อไปได้ในรูปแบบ ‘ไฮบริด’ ที่เชื่อมโยงระหว่างช่องทางออนไลน์และสถานที่จัดแสดง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานมีทางเลือกว่าจะเดินทาง/ไม่เดินทาง

การประชุม/สัมมนาแบบไลฟ์จะมีช่วงถาม-ตอบ และผู้เข้าร่วมงานสามารถจัดตารางเวลา หรือไลฟ์สดแบบเห็นหน้าทางวิดีโอได้ตลอดช่วงวันงานทั้ง 3 วัน ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยี แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพบปะและสร้างธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรม และเป็นสูตรการทำงานที่เราเชื่อว่าจะสอดคล้องกับงานโชว์ไลฟ์ของเราอย่างไร้ที่ติ

Tyrexpo Asia 2021 จะช่วยให้ตลาดยางล้อ ล้อ และยานยนต์ทั่วโลกได้รับรู้ข่าวสารในงานเกี่ยวกับการพัฒนาสำคัญที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งจะมีการแถลงข่าวเป็นระยะจนกว่าจะถึงช่วงเวลางานแสดง

ข้อมูลการเดินทางมาสิงคโปร์ (เพื่อเข้าร่วมงาน) สามารถหาได้จากเว็บไซต์ข้อมูลการท่องเที่ยวของรัฐบาล

  การลงทะเบียนผู้จัดแสดงและผู้เข้าชมงาน สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ของ Tyrexpo Asia 2021 (www.tyrexpoasia.com) พร้อมด้วยข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับงาน

ที่มา  https://globalrubbermarkets.com/305492/tyrexpo-asia-2021-goes-hybrid.html


13/09/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม