สัญญาซื้อขายยางธรรมชาติล่วงหน้า (NR futures) มืดหม่นเพราะโควิด-19 และการเทขายหุ้นจีน


ลอนดอน - ตลาดยางธรรมชาติยังคงอ่อนตัวในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาของเดือนกรกฎาคม ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้อาจได้รับผลกระทบจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าและกฎระเบียบที่เข้มงวดของจีนต่อบริษัทเทคโนโลยี

องค์ประกอบโดยรวม (sentiment) ของตลาดสัญญาซื้อขายยางล่วงหน้า (rubber futures) ยังคงมืดหม่นจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก และผลกระทบจากการเทขายหุ้นจีน อ้างอิงจากการวิเคราะห์ตลาดล่าสุดของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC)

ความกังวลจากกฎระเบียบที่เข้มงวดต่อบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในต่างประเทศทำให้เกิดการเทขายและราคาหุ้นในตลาดหุ้นจีนมีความผันผวนสูง
อย่างไรก็ตาม พื้นฐานอุปสงค์อุปทานที่ดีช่วยส่งเสริมราคาเชิงภายภาพ (physical price) ของ TSR (SMR20 และ STR20) ซึ่งเป็นหุ้นยอดนิยมของยางธรรมชาติ โดยคิดเป็น 70% ของผลผลิตทั่วโลก และถูกใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตยางล้อ

จากการเบี่ยงเบนจากกรอบปกติ ตลาดเชิงกายภาพ (physical market) ของ TSR ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดสัญญาซื้อขายยางล่วงหน้า เป็นผลมาจากการพัฒนาของแนวโน้มอุปสงค์ในตลาดเชิงกายภาพ และความกังวลใหม่ ๆ ของอุปทาน ANPRC กล่าว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม

น้ำยางของกัวลาลัมเปอร์ยังเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับผลกระทบโดยตรงจากการผลิตถุงมือยางที่ลดลง และจากการล็อคดาวน์เนื่องจากโควิด-19 ในไทยและมาเลเซีย

ที่มา  https://www.rubbernews.com/financial/nr-futures-clouded-covid-19-chinese-stock-sell

03/09/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม