บริษัท Goodyear พัฒนายางล้อที่ไม่ต้องใช้ลมยาง สำหรับทดสอบในรถขนส่งผู้โดยสารแบบไร้คนขับ


บริษัท Goodyear ได้พัฒนายางล้อที่ไม่ต้องใช้ลมยาง (airless) และการประกอบล้อเพื่อรองรับการขนส่งแบบไร้คนขับในสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อการใช้งานในพื้นที่จริงร่วมกับสำนักงานการขนส่ง Jacksonville  (Jacksonville Transportation Authority: JTA)

บริษัทกล่าวว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท Goodyear และ Local Motors ได้ทดสอบรถขนส่งผู้โดยสาร Olli ที่ใช้ยางล้อแบบไม่ใช้ลมยางของบริษัท Goodyear ในสถานที่ทดสอบของบริษัทและสถานทื่อื่น ๆ และได้บรรลุเป้าหมายสมรรถนะการทดสอบต่าง ๆ ในด้านการบรรทุก ความเร็ว และความทนทาน 

ในปี 2019 บริษัท Goodyear ได้นำยางล้อที่ไม่ต้องใช้ลมยางไปทำการทดสอบบนถนน และพัฒนาร่วมกับ Local Motors โดยการทดสอบนี้จะเผยให้เห็นถึงความสามารถของยางล้อที่ไม่ต้องใช้ลมยางที่มากขึ้น  บริษัทยังกล่าวด้วยว่า ยางล้อที่ไม่ต้องใช้ลมยางอาจจะเป็นทางออกในเรื่องความยั่งยืน การไม่ต้องใช้การบำรุงรักษา และการใช้งานได้ยาวนานขึ้น โดยสภาพแวดล้อมแบบการขนส่งในพื้นที่เมืองซึ่งจะมีการใช้ความเร็วต่ำและมีเส้นทางการเดินทางที่ไม่หลากหลายนัก จะเป็นรูปแบบการทดสอบที่ดีสำหรับรูปแบบยางล้อทดแทนนี้ บริษัท Goodyear กล่าว 

บริษัท Goodyear และ Local Motors จะรวบรวมข้อมูลการทดลองจาก JTA ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลในเรื่องความสบายในการขับขี่ เสียง และตัวแปรอื่น ๆ 

ที่มา  https://www.tirereview.com/goodyear-airless-tire-autonomous-shuttles/

03/09/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม