คาดการณ์ตลาดยางล้อจักรยานเติบโตที่ CAGR 6% ภายในปี 2025


เมืองนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก - รายงานการวิจัยตลาดฉบับล่าสุดของ Technavio คาดการณ์ตลาดยางล้อ OEM ของจักรยานเติบโตมากกว่า CAGR 6% ด้วยการให้ความสำคัญกับการระบุตัวตนผู้ที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม รายงานของ Technavio แสดงการศึกษาโดยละเอียด จากการสังเคราะห์และสรุปข้อมูลจากที่มาที่หลากหลาย รายงานฉบับนี้มาจากการวิเคราะห์ที่เป็นปัจจุบัน คำนึงถึงฉากทัศน์ตลาดปัจจุบัน แนวโน้มและตัวกระตุ้น (drivers) ล่าสุด และสภาพตลาดในภาพรวม

ปัจจัย อาทิ การเพิ่มขึ้นของความต้องการของตลาดจักรยานพรีเมี่ยม และโครงการของรัฐบาลในการส่งเสริมตลาดจักรยานจะช่วยสร้างโอกาสการเติบโตอย่างมาก 

เพื่อยกระดับโอกาสในปัจจุบัน ร้านค้าในตลาดต้องสร้างฐานที่มั่นคงในเซกเมนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ต้องรักษาตำแหน่งของบริษัทในเซกเมนต์ที่เติบโตช้า ตลาดยางล้อ OEM จักรยานเป็นแบบแยกย่อย (fragmented) และการเพิ่มขึ้นของการแยกย่อยจะสูงขึ้นระหว่างช่วงที่คาดการณ์
ตัวอย่างบริษัทรายใหญ่ของตลาดยางล้อ OEM จักรยาน ในอุตสาหกรรมยางล้อและยาง มีดังนี้ บริษัท Cheng Shin Rubber Ind. Co. Ltd. บริษัท Continental AG บริษัท Derby Cycle Holding GmbH บริษัท Dorel Industries Inc. บริษัท Kenda Rubber Industrial Co. Ltd. บริษัท Merida Industry Co. Ltd. บริษัท Michelin Group บริษัท Schwalbe Tires North America Inc. บริษัท THE GOODYEAR TIRE and RUBBER Co. และบริษัท Trek Bicycle Corp. เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (market position) ของพวกเขา รายงานของ Technavio ได้วิเคราะห์การดำเนินการของ 25 บริษัทในตลาดโดยละเอียด

ที่มา  https://rubberworld.com/bicycle-tire-market-forecast-with-a-cagr-or-6-percent-through-2025/ 

19/08/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม