การคาดการณ์ความต้องการยางพาราธรรมชาติทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย


กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย — สมาคมประเทศผู้ผลิตยางพาราธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) ปรับการคาดการณ์ความต้องการยางพาราธรรมชาติขึ้นเล็กน้อย ด้วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเริ่มเกิดทั่วโลก

ความต้องการในปี 2021 คาดว่าจะเพิ่ม 6.7% จากปี 2020 ที่อยู่ที่ 13.7 ล้านเมตริกตัน สูงขึ้นจากคาดการณ์เดิมเล็กน้อยที่ 13.6 ล้านเมตริกตัน ซึ่งรายงานไปเมื่อเดือนเมษายน ANRPC กล่าว การคาดการณ์ที่ปรับดีขึ้นได้รับแรงหนุนจากความต้องการในบางประเทศที่คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานดีกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะประเทศจีน

การคาดการณ์การผลิตก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างดี ไปอยู่ที่ 13.8 ล้านเมตริกตัน สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 5.8% โดย ANRPC กล่าวว่า ที่ปรับดีขึ้น 0.1% นี้เนื่องมาจากประเทศจีน อินเดีย และฟิลิปปินส์ มีการปรับตัวเลขผลผลิตเพิ่มขึ้น 

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ไปอยู่ที่ระดับ 982,000 ตัน โดยเป็นผลจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากประเทศเวียดนาม จีน และมาเลเซีย
ความต้องการในช่วงเดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้น 7.3% ไปที่ระดับ 1.05 ล้านตัน โดยประเทศสมาชิก ANRPC ส่วนใหญ่รายงานการเติบโตของการบริโภคยางพาราธรรมชาติที่เป็นบวก

มาเลเซีย ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ มีการหดตัวของความต้องการ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการล็อคดาวน์ที่เกิดจากโควิด

ที่มา  https://www.tirebusiness.com/news/global-natural-rubber-consumption-outlook-rises-slightly

07/07/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม