กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจถุงมือยางไม่ขาดตลาด ราคาขายปกติ หลังพบพนักงานโรงงานผลิตติดโควิด-19


ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า จากการติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงานโรงงานผลิตสินค้า ถุงมือยาง ในจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ที่สุด โดยมีส่วนแบ่งตลาดเกินร้อยละ 50 นั้น จากการสอบถามได้รับคำยืนยันจากผู้บริหารว่าได้มีการกระจายการผลิตจากโรงงานในจังหวัดตรัง ให้โรงงานผลิตที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสงขลาผลิตตามคำสั่งซื้อที่มีอยู่ทดแทนมั่นใจว่าการผลิตจะยังสามารถเดินหน้าได้ตามปกติ และไม่มีปัญหาในเรื่องของสินค้าขาดตลาด รวมถึงราคายังคงอยู่ในระดับปกติ

อย่างไรก็ตาม มีรายงานก่อนหน้านี้โรงงานดังกล่าว ได้มีสัญญาส่งมอบสินค้าถุงมือยางให้กับองค์การเภสัชกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ เดือนละ 60 ล้านชิ้น และในช่วง 2 เดือนถัดไปอีกเดือนละ 40 ล้านชิ้น ซึ่งถือว่าเพียงพอกับความต้องการใช้สำหรับในประเทศอย่างแน่นอน และในเวลานี้โรงงานมีสต็อกอย่างเพียงพอ

ที่มา https://www.innnews.co.th/news/economy/news_119213/

07/06/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม