Yokohama จะย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่โรงงานยางล้อในญี่ปุ่น


โตเกียว - บริษัท Yokohama Rubber Co. Ltd. (YRC) ขายอาคารสำนักงานใหญ่กลางโตเกียว และเตรียมย้ายสำนักงานไปที่โรงงานใน Hiratsuka จังหวัด Kanagawa ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของโตเกียวไป 35 ไมล์ 

การย้ายสำนักงานใหญ่ไป Hiratsuka จะเอื้อให้ Yokohama สามารถ “ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วขึ้น” โดยการนำบุคลากรฝ่ายการจัดการ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายการผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา และฝ่ายโลจิสติกส์ มาอยู่รวมกัน ทำให้บริษัทสามารถ “ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตรและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างยืดหยุ่นมากขึ้น”

YRC ยังกล่าวอีกว่า การย้ายสำนักงานครั้งนี้ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างเสถียรภาพความยืดหยุ่นทางการเงิน บริษัทกล่าวว่า บริษัทได้วางแผนนำรายได้จากการขาย ที่รวมถึงรายได้จากการขาย Hamatite ธุรกิจวัสดุอุดรอยซึมและสารยึดติด (sealing and adhesive materials) ไปสนับสนุน “การลงทุนเชิงรุกตามโดเมนเชิงกลยุทธ์” (strategic domain)

การขายยังไม่ปิดลง และ YRC ยังไม่เปิดเผยว่าจะย้ายสำนักงานใหญ่ในโตเกียวเมื่อไร หรือพนักงานจำนวนเท่าไรจะได้รับผลกระทบ 

Yokohama เปิดเผยเมื่อวันที่ 28 เมษายน ว่าได้ตกลงขายธุรกิจ Hamatite ให้กับกลุ่ม Sika ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีในสวิตเซอร์แลนด์ โดยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางการเงินในการซื้อขาย แต่คาดว่าจะปิดการขายในวันที่ 1 พฤศจิกายน Hamatite ดำเนินกิจการโดย Yokohama Industrial Products สร้างยอดขายรายปีประมาณ 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีโรงงานอยู่ในญี่ปุ่น จีน ไทย และสหรัฐฯ

ที่มา  https://www.tirebusiness.com/news/yokohama-relocate-hq-japan-tire-factory-site

01/06/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม