IRSG ประกาศการจัดงานประชุมสุดยอดยางพาราระดับโลก (World Rubber Summit: WRS) แบบออนไลน์ ในวันที่ 8-11 มิถุนายน


ด้วยแนวคิด “เผชิญหน้ากับอนาคต: การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ความยั่งยืน และการเติบโต เพื่อความปกติใหม่ในระยะต่อไป” กลุ่มการศึกษายางพารานานาชาติ (International Rubber Study Group: IRSG) ประกาศการจัดงานประชุมสุดยอดยางพาราระดับโลก (World Rubber Summit: WRS) แบบออนไลน์ ในวันที่ 8-11 มิถุนายน 2021

 งาน WRS ออกแบบให้เป็นเวทีการอภิปรายชั้นนำระดับโลกที่เป็นเวทีให้แก่ผู้ผลิต ผู้ใช้งาน ผู้ค้า สถาบันการเงิน องค์กรด้าน R&D NGOs และภาคการศึกษา รวมไปถึงผู้แทนภาครัฐได้มาพบปะ  และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความท้าทายสำคัญที่ภาคเศรษฐกิจยางพารากำลังประสบอยู่

ตามข้อมูลของ IRSG ระบุว่า เศรษฐกิจโลกได้ประสบกับหนึ่งในวิกฤตด้านเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์  นอกเหนือจากการสูญเสียชีวิตอันน่าเศร้าแล้ว การแพร่ระบาดของ COVID19 ได้หมุนย้อนความก้าวหน้าในการทำงานเรื่องความยากจนไปนับสิบปี และได้เผยให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโลกหดตัว 3.5% ในปี 2020 แต่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง (economic shock) ของวิกฤตการแพร่ระบาดมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตที่เปลี่ยนโฉมใหม่ 

ภาคเศรษฐกิจยางพาราก็ไม่เป็นที่ยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่สมัยใหม่ การเปลี่ยนสู่ดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนา “เศรษฐกิจสีเขียว” ล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะตัดสินอนาคตของภาคส่วนยางพารา ระบบเศรษฐกิจของตลาดที่โตเต็มที่และตลาดเกิดใหม่อาจใช้เป็นหลายปีกว่าที่จะกลับไปสู่ระดับก่อนวิกฤต ด้วยว่ายอดขายที่ตกลงจะไม่พื้นตัวกลับมาได้เต็มที่ 

เพื่อที่จะไปถึงซึ่งการฟื้นฟูแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและยั่งยืน ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาร่วมมือในการการก่อร่างสร้างห่วงโซ่อุปทานขึ้นมาใหม่ การแบ่งปันข้อมูล การส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการกระทำเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการเอื้อและส่งเสริมผ่านการปฏิรูปนโยบายและกฎระเบียบ โดย IRSG ยังได้เน้นย้ำว่า การฟื้นฟูที่อยู่ข้างหน้าจะนำมาซึ่งโอกาสที่หลากหลายสำหรับรัฐบาล ธุรกิจ และผู้บริโภค ที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไปสู่การผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบต่อสังคมยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจถึงการเติบโตของภาคเศรษฐกิจยางพาราที่เป็นธรรม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และยั่งยืนในทศวรรษนี้ 

ที่มา  https://rubberjournalasia.com/irsg-announces-world-rubber-summit-virtual-event-to-be-held-on-8-11-june/


17/05/2021