บริษัท GRI จัดส่งยางล้อเพื่อใช้เป็นยางล้อติดตั้งจากโรงงาน (OE) ในรถยกของบริษัท Kion Group


บริษัท Kion Group คัดเลือกให้บริษัท GRI เป็นผู้จัดส่งยางล้อรุ่น Ultimate XT premium plus สำหรับรถยก (forklift) รุ่นLinde Material Handling ที่ผลิตในประเทศเยอรมนี

บริษัท GRI กล่าวว่า ยางล้อกลุ่มนี้ซึ่งถูกผลิตในประเทศศรีลังกา จะมีวางจำหน่ายในสหรัฐฯ ในครึ่งปีหลังของปี 2021  

บริษัท GRI กล่าวว่า ยางล้อรุ่น Ultimate XT premium plus มีรูปแบบดอกยางที่เฉพาะตัวเพื่อให้การยึดเกาะและความเสถียรเป็นอย่างมาก ยางล้อรุ่นนี้ใช้สูตรยางที่ช่วยลดการเกิดความร้อน อายุการวิ่งที่ดีขึ้น และความต้านทานการหมุนที่ลดลง บริษัทกล่าว โดยยางล้อรุ่นนี้มีความต้านทานการขัดถู (abrasion resistance) ที่สูง และปริมาตรดอกยางที่สูง ความลึกดอกยางบั้งที่มากกว่า และอัตราส่วนของความสูงแก้มยางต่อความกว้างหน้ายาง (aspect ratio) ที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ยางล้อมีอายุที่ยาวนานขึ้น บริษัท GRI กล่าวเสริม

ยางล้อรุ่น Ultimate XT ผ่านการทดสอบโดยส่วนงานวิศวกรรมและการทดสอบของบริษัท Kion Group ในประเทศเยอรมนีกว่า 2 ปี โดยวิศวกรของบริษัท Kion Group และ บริษัท GRI ทำงานภายใต้ความร่วมมือที่ใกล้ชิดในทุกด้านของกระบวนการนี้ บริษัทกล่าว

ที่มา  https://www.tirereview.com/gri-oe-forklift-tires-kion-group/ 

29/04/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม