ศรีลังกาจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาการปลูกยางพารา


News.Lk สำนักข่าวของรัฐบาลรายงานว่า Keheliya Rambukwella รัฐมนตรีของศรีลังกายืนยันว่าได้มีการอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาการปลูกยางพารา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศ 

ข้อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ถูกนำเสนอโดย Ramesh Pathirana รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูก

รัฐมนตรีได้กล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ณ กรมข้อมูลข่าวสารรัฐบาล (Department of Government Information) ว่าคณะกรรมการจะริเริ่มข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับรัฐบาล เพื่อให้แน่ใจว่าห่วงโซ่คุณค่าของเซ็กเตอร์ยางของศรีลังกาจะมีผลการดำเนินงานที่ดี ซึ่งนี่เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเลขาธิการกระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูก (Ministry of Plantation Industries) และผู้แทนจากกระทรวงและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการคาดว่าจะดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการยางในประเทศ และพัฒนาคุณภาพยางในประเทศสู่ตลาดต่างประเทศ

ที่มา https://rubberjournalasia.com/sri-lanka-forms-a-committee-to-develop-rubber-cultivation/

09/04/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม