บริษัท Bridgestone จะขึ้นราคายางล้อทดแทน


บริษัท Bridgestone จะขึ้นราคายางล้อทดแทนของรถบรรทุกขนาดเล็กและรถยนต์ส่วนบุคคลแบรนด์ Bridgestone Americas และ Firestone บางรุ่น ที่จำหน่ายในอเมริกาและแคนาดา สูงสุด 8% บริษัทกล่าว

โดยนี่เป็นการตอบสนองต่อต้นทุนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและพลวัตทางการตลาดอื่น ๆ บริษัท Bridgestone กล่าว โดยราคาที่ปรับใหม่จะมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม โดยจะมีการปรับไปตามระดับของกลุ่มประเภทยางล้อ

สมาชิกของทีมขายยางล้อทดแทนแก่ผู้บริโภคของบริษัท Bridgestone จะติดต่อลูกค้าไปเพื่อให้ข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ บริษัทกล่าว

ที่มา  https://www.tirereview.com/bridgestone-increase-consumer-replacement-tire-cost/ 

02/04/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม