Molecular Rebar Design พัฒนา MRO รุ่นใหม่เพื่อใช้ในยางล้อ


เมืองออสติน รัฐเท็กซัส - Molecular Rebar Design ได้พัฒนา MRO รุ่นใหม่ที่ใช้กับงานยางล้อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาให้ความหนาแน่นโดยรวมต่ำ ร่วมกับแรงต้านการหมุนของล้อต่ำ และเพิ่มความเหนียว 

MRO รุ่น 3 ได้พัฒนาขึ้นจากข้อเสนอแนะของอุตสาหกรรมยางล้อ ที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องคุณสมบัติการทรงตัว ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการใช้น้ำมัน และน้ำหนักที่เบา แต่ยังมีความทนทานและต้านทานการสึกได้ โดย MRO รุ่น 3 ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการกระจายสารประกอบที่มีคาร์บอนแบล็ค (reinforcing carbon black) ในปริมาณต่ำ สามารถแทนที่ครึ่งหนึ่งของปริมาณคาร์บอนแบล็คเดิม ด้วยจำนวนนาโนคาร์บอน (nanotube) เพียง 3 ใน 8 ของนาโนคาร์บอนต่อ phr ทำให้สารประกอบซึ่งมีความหนาแน่นต่ำลง มีฮีสเทอรีซิส (hysteresis) ต่ำลง แต่ยังคงทนต่อการสึกมากกว่า Molecular Rebar (MR) รุ่นก่อน ๆ 

MRO รุ่น 3 วางจำหน่ายผ่านบริษัท Swan Chemical, Inc. ผู้จัดจำหน่ายในอเมริกาเหนือ

ที่มา https://www.rubberworld.com/news.asp?id=30654 

12/03/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม