บริษัท New Energy จะจัดส่งน้ำมันไพโรไลซิสจากเศษยางล้อให้แก่บริษัท BASF


บริษัทสารเคมีจากเยอรมนี BASF SE ได้ลงนามความตกลงที่จะรับซื้อสินค้าของบริษัท New Energy ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เฉพาะทางในการทำไพโรไลซิสจากเศษยางล้อ มีสำนักงานใหญ่ในเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยตามความตกลงดังกล่าว บริษัท New Energy จะจัดส่งน้ำมันไพโรไลซิสที่ได้จากเศษยางล้อสูงสุด 4,000 ตัน/ปี ให้แก่บริษัท BASF โดยในระยะนำร่อง น้ำมันไพโรไลซิสที่ส่งให้งวดแรกได้ถูกใช้งานไปแล้วในพื้นที่การผลิตสารเคมีแบบองค์รวมของบริษัท BASF (Verbund) ในเมือง Ludwigshafen ประเทศเยอรมนี

 ความตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ChemCycling ของบริษัท BASF ซึ่งเริ่มไปเมื่อปี 2018 และเน้นที่การนำเศษพลาสติกหลังการใช้งานของผู้บริโภคมาทำกระบวนการทางเคมีใหม่ในระดับอุตสาหกรรม โดยตั้งแต่ปี 2020 ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ชุดแรกได้วางจำหน่ายในตลาดแล้ว

จุดเน้นของโครงการนี้ยังเป็นการใช้เศษพลาสติกรวม ซึ่งหากไม่นำมาดำเนินการอะไรก็จะไปสิ้นสุดอยู่ที่บ่อฝังกลบหรือเตาเผา นอกจากนี้ บริษัท BASF ยังเห็นโอกาสที่จะเพิ่มอัตราการรีไซเคิลสำหรับยางล้อที่สิ้นอายุใช้งานอีกด้วย

“เท่าที่ทราบ ยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถนำน้ำมันไพโรไลซิสจากเศษยางล้อไปใช้งานในรูปแบบมูลค่าสูงได้ โดยการขยายฐานวัตถุดิบให้กว้างออกไปสู่เศษยางล้อ พวกเราสามารถสร้างเส้นทางการสร้างมูลค่าแบบหมุนเวียนเส้นทางใหม่ได้ มากไปกว่านี้ พวกเราได้สร้างคลังวัสดุรีไซเคิลรอบสองในโครงการ ChemCycling ซึ่งพวกเราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงสำหรับการใช้งานตามความต้องการของลูกค้าของพวกเรา”  ดร. Christian Lach หัวหน้าโครงการ ChemCycling ของบริษัท BASF กล่าว โดยเศษยางล้ออยู่ใต้นิยามของเศษพลาสติกหลังการใช้งานของผู้บริโภค (post-consumer plastic waste) ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 14021:2016-07

บริษัท BASF และบริษัท New Energy ต่างสัญญาที่จะทำงานหาโซลูชั่นสำหรับปัญหาขยะพลาสติกของโลก ทั้งสองบริษัทจึงลงนามเพิ่มเติมในความตกลงสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ที่มุ่งการใช้เทคโนโลยีไพโรไลซิสที่เป็นของบริษัท New Energy เพื่อใช้ในการเปลี่ยนเศษพลาสติกชนิดอื่น ๆ

“ความร่วมมือกับบริษัท New Energy ได้เน้นความมุ่งมั่นของบริษัท BASF ที่จะใช้วัตถุดิบรีไซเคิลในอุตสาหกรรมเคมีและเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับพลาสติก” ดร. Lach กล่าว “พวกเรามีความสุขที่พวกเราพบพาร์ทเนอร์อย่างบริษัท New Energy นอกเหนือจากความร่วมมือกับบริษัท Quantafuel ซึ่งจะส่งน้ำมันไพโรไลซิสที่ทำจากเศษพลาสติกรวมให้พวกเราจากโณงงานในขนาดเชิงพาณิชย์ในเมือง Skive ประเทศเดนมาร์ก”

บริษัท BASF ส่งน้ำมันไพโรไลซิสที่ได้มาจากบริษัท New Energy ไปที่โรงงานแบบองค์รวม Verbund  ในเมือง Ludwigshafen ซึ่งจะไปทดแทนทรัพยากรที่มาจากฟอสซิล ได้มีการกำหนดสัดส่วนของวัตถุดิบรีไซเคิลในบางผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงาน Verbund โดยใช้แนวทางการตรวจสอบดุลปริมาณโดยบริษัทบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีชื่อต่อท้ายว่า “Ccycled” จะมีคุณสมบัติตรงกันทุกประการกับที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นฟอสซิล ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปเข้ากระบวนการของพวกเขาต่อไปในลักษณะเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำแบบเดิมและมีความต้องการนำไปใช้งานสูงเนื่องจากคุณภาพและสมรรถนะการใช้งานที่ดี ตัวอย่างการใช้งานเช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

ที่มา http://rubberjournalasia.com/new-energy-to-supply-basf-pyrolysis-oil-from-waste-tyres/


13/11/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม