บริษัท Toyo พัฒนาโมเดลที่นำ AI เข้ามาใช้เพื่อคาดการณ์การสึกหรอของยางล้อ


เฮียวโงะ ญี่ปุ่นบริษัท Toyo Tire Corp. ได้พัฒนาแนวทางการบำรุงรักษาสำหรับยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งที่สามารถติดตามสภาวะยางล้อและสามารถคาดการณ์ระดับการสึกหรอได้โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI)

บริษัทยางล้อจากญี่ปุ่นรายนี้ได้นำเสนอ “ระบบรวบรวมข้อมูลยางล้ออัตโนมัติ” ที่ใช้เซนเซอร์ TPMS ที่ติดตั้งบนยางล้อของรถบรรทุก รถบัส และยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งอื่น ๆ

ระบบนี้จะรวบรวมข้อมูลสภาพยางล้อต่าง ๆ เช่น ความดันอากาศและอุณหภูมิภายใน และจากนั้นจะเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ในด้านสถานที่และอัตราเร่งโดยใช้ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (global positioning system: GPS)

ข้อมูลที่เก็บมาเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาความแม่นยำในการคาดการณ์สภาพยางล้อ

นอกจากระบบเก็บข้อมูลแล้ว บริษัท Toyo ยังได้พัฒนาโมเดลการคาดการณ์การสึกหรอของยางล้อสำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์

โดยจะรวมข้อมูลที่เก็บมาด้วยระบบรวบรวมข้อมูลยางล้ออัตโนมัติเข้ากับข้อมูลจากผู้ผลิตยางล้อ สภาพอากาศ และข้อมูลอื่น ๆ จากฐานข้อมูลภายนอก

จากนั้นใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อคาดการณ์และตรวจจับสภาพการใช้งานยางล้อด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น

บริษัท Toyo กล่าวว่า บริษัทได้โมเดลนี้มาหลังจากทำการทดลองเชิงสาธิตจำนวนหลายครั้ง

บริษัทกล่าวว่า เทคโนโลยีนี้ทำให้ผู้บริการด้านการขนส่งสามารถคาดการณ์สภาพของยางล้ออกมาเป็นตัวเลขโดยไม่ต้องทำการรตรวจวัดยางล้อทีละเส้น

บริษัท Toyo กล่าวว่า บริษัททำงานร่วมกับบริษัท Nihon Tata Consultancy Services ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือ Tata Group ในการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลยางล้ออัตโนมัติ และบริษัท SAS Institute Japan Ltd. ในการพัฒนาโมเดลการคาดการณ์การสึกหรอของยางล้อ

ผู้ผลิตยางล้อรายนี้กล่าวว่า บริษัทคิดว่าจะพัฒนาแนวทางการบำรุงรักษานี้ให้แป็นโมเดลธุรกิจใหม่ของบริษัท 

 

ที่มา https://www.tirebusiness.com/news/toyo-develops-ai-based-model-estimate-tire-wear

11/11/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม