สหราชอาณาจักรห้ามใช้ยางล้อที่มีอายุเกิน 10 ปี ที่ติดตั้งที่เพลาบังคับของรถบรรทุก/รถบัส


ลอนดอนสหราชอาณาจักรห้ามการใช้งานยางล้ออายุ 10 ปีขึ้นไป ในรถบรรทุกและรถบัสที่ใช้บนถนนในอังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ เพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

ตามข้อมูลของกรมการคมนาคมระบุว่า การห้ามใช้งานครั้งนี้ เกิดหลังจากมีการศึกษาอย่างลงลึกที่บ่งชี้ว่ายางล้อที่มีอายุการใช้งานมานานซึ่งมีการสึกหรออาจนำไปสู่อันตรายได้ รวมทั้งข้อเรียกร้องของสาธารณะที่ต้องการใช้มีการห้ามใช้งานดังกล่าว

ระเบียบดังกล่าวซึ่งจะมีผลในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ บังคับใช้กับยางล้อสำหรับล้อหน้าของรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ รถบัสวิ่งในเมือง และรถบัสเพื่อการท่องเที่ยว และล้อสำหรับการติดตั้งทุกตำแหน่งสำหรับรถมินิบัส เว้นกลุ่มที่มีเพลาท้ายคู่

วันที่การผลิตของยางล้อแต่ละเส้นต้องปรากฏชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจำแนกยางล้อเก่าได้โดยง่าย ประกาศของรัฐบาลระบุ

ระเบียบนี้ครอบคลุมยางล้อหล่อดอกเช่นกัน โดยต้องมีการระบุวันที่ของการหล่อดอกเอาไว้ ทำให้อายุของยางล้อเป็นที่เห็นได้ชัดเจน  

“การออกมาตรการนี้ทำให้ผู้ขับขี่ทั่วประเทศมีความมั่นใจว่ารถบรรทุกและรถบัสมีความพร้อมใช้งานอย่างแท้จริง รวมทั้งให้ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานถนนในทุกที่” คุณ Charlotte Vere รัฐมนตรีทางถนนแห่งสหราชอาณาจักร ระบุ

“ผู้ขับขี่ เจ้าของรถ และผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของยานพาหนะของพวกเขา” เธอกล่าวเสริม “นี่จะทำให้มั่นใจได้ว่ายางล้อจะเป็นตามข้อกำหนดใหม่ต่าง ๆ ในอนาคตด้วย”

รัฐบาลจะขอให้หน่วยงานมาตรการยานพาหนะและผู้ขับขี่ (Driver & Vehicle Standards Agency) ตรวจสอบอายุยางล้อในโปรแกรมการตรวจสอบประจำบนท้องถนน และเสริมในการประเมินเพิ่มเติมในการทดสอบประจำปี (MOT test)

การประกาศของหน่วยงานไม่ได้ระบุผลที่จะตามมาหากมีผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระบุ

ในการประกาศห้ามใช้นี้ รัฐบาลได้อ้างอิงถึงการผลักดันของคุณ Frances Molloy จาก Liverpool ประเทศอังกฤษที่สูญเสีย Michael ลูกชายวัย 18 ปี พร้อมกับผู้สูญเสียอีก 2 ราย ในเหตุการณ์รถบัสชนในปี 2012 ที่เกิดจากการล้มเหลวของยางล้ออายุ 19 ปี ที่ติดตั้งอยู่บนยานพาหนะ

ตั้งแต่อุบัติเหตุดังกล่าว นาง Molloy ได้รณรงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย สร้างเว็บไซต์ tyred.org.uk ที่กลายมาเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับความล้มเหลวของยางล้อ

 

ที่มา https://www.tirebusiness.com/news/uk-banning-tires-10-years-old-truckbus-steer-axles


05/11/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม