จีนส่งออกยางล้อสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคม แต่หดตัว 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน


ปักกิ่ง - ตัวเลขทางการของจีนแสดงให้เห็นว่าบริษัทยางล้อในจีนส่งออก “ยางล้อใหม่” จำนวน 47.3 ล้านเส้นในเดือนกรกฎาคม 2020 เติบโตขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว แต่ตัวเลขรวมในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ลดลง 17.5% จากปี 2019

นี่เป็นครั้งแรกในปี 2020 ที่ตัวเลข year-on-year เพิ่มขึ้น อ้างอิงจากสำนักงานศุลกากรจีน (General Administration of Customs of China)

ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม ทำให้เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวเลขการส่งออกในกลุ่มนี้ลดลง 21.2% ในเดือนก่อนหน้า

มูลค่าการส่งออก (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) หดตัว 6.6% ในเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการจากมูลค่าการตลาดที่ลดลง 27.9% ในเดือนมิถุนายน

การส่งออกครั้งนี้ยังเพิ่มขึ้น 2.5% จากเดือนกรกฎาคม 2019 เป็น 600,000 เมตริกตัน ตรงกันข้ามกับเดือนมิถุนายนที่ลดลง 20.7%

รายงานของสำนักงานศุลกากร ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าเป็นยางล้อชนิดใด

กว่า 7 เดือนที่ผ่านมาในปี 2020 การส่งออกยางล้อของจีนลดลง 17.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เหลือ 244 ล้านชิ้น มูลค่าการส่งออกของ 7 เดือนที่ผ่านมาตกลง 22% เหลือ 6,800 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณในหน่วยตันลดลง 15.7% เหลือ 3.1 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า อย่างน้อย 3 คะแนนเปอร์เซ็นต์ของอัตราที่ต่ำลงของ year-on-year ลดลง เมื่อเทียบกับอัตราของเดือนก่อนหน้า

ที่มา https://www.tirebusiness.com/news/chinas-tire-exports-july-down-18-year    

 


20/10/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม