โรงงาน Bridgestone ใน Warren County ฉลองครบรอบ 30 ปี


NASHVILLE - โรงงานยางล้อของบริษัท Bridgestone America ใน Warren County รัฐ Tennessee ได้เฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี เมื่อไม่นานนี้ และบริษัทรอคอยที่จะได้เฉลิมฉลองอีกหลาย ๆ ครั้งในโอกาสต่อไป

โรงงานตั้งอยู่ในเมือง Morrison รัฐ Tennessee เริ่มผลิตยางล้อรถบรรทุกและรถโดยสาร (Truck and Bus Radial: TBR) ในปี 1990 และจ้างงานพนักงานกว่า 1,000 คน  ในปี 2018 Bridgestone เริ่มขยายโรงงานมูลค่ากว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มพื้นที่ 32,000 ตารางฟุต

การเฉลิมฉลองถูกจัดขึ้นตามมาตรการรักษาความปลอดภัยจาก Covid-19 พนักงานได้แพคเกจประกอบด้วย คัพเค้กที่จัดทำขึ้นพิเศษจากร้านในท้องถิ่น เหรียญและถ้วยที่ระลึกครบรอบ 30 ปี

ความสำเร็จจาก 30 ปีที่ผ่านมาเป็นข้อพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของพนักงานใน Warren County และความยึดมั่นที่จะทำงานด้าน mobility ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อลูกค้า” Christ Ripani ประธาน TBR และยางหล่อดอก Bridegestone Americas Tire Operations ในสหรัฐฯและแคนาดา กล่าว “เราจะรอดูการดำเนินงานอีก 30 ปีข้างหน้าใน Warren County”

อ้างอิงจากบริษัท ที่ผ่านมากว่า 3 ทศวรรษ โรงงานได้หนังสือรับรองจำนวนมากในการเป็นผู้นำความปลอดภัย การจัดการคุณภาพ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ที่รวมถึง Tennessee หุ้นส่วนสีเขียว (Tennessee Green Partnership) และ Silver Certification ด้านผู้นำในด้านการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Leadership in Energy and Environmental Design: LEED) ปี 2008 ซึ่งเป็นโรงงานยางล้อโรงงานแรกในโลกที่ได้รับการรับรองในด้านนี้

โรงงานยังได้รับการรับรองว่าเป็น OSHA Voluntary Protection Program STAR site ซึ่งเป็นการรับรอง ว่านายจ้างได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยและระบบการจัดการสุขภาพที่ลดอัตราการบาดเจ็บของพนักงาน และดำเนินการตามมาตรการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Safety and Health Administration Voluntary Protection Program) ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ

ทีมงานใน Warren County เป็นมาตรฐานด้านผลผลิตรวมและผลิตภาพการผลิตให้กับโรงงาน TBR ของ Bridgestone ทั่วโลก” Tamara Martensen ผู้จัดการโรงงานใน Warren County กล่าว “แก่นแท้ของบริษัท คือผลจากการที่พนักงานใน Warren County ตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ให้ดี และเราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่ใช่เพราะทีมงานที่คอยช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง”

ที่มา https://www.tirebusiness.com/news/bridgestones-warren-county-plant-celebrates-30-years

16/10/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม