งานประชุมสุดยอดยางพาราระดับโลก เลื่อนไปเป็นปี 2021


จากการประกาศก่อนหน้าเกี่ยวกับการเลื่อนจัดงานประชุมสุดยอดยางพาราระดับโลกปี 2020 (World Rubber Summit (WRS) 2020) ซึ่งเดิมกำหนดจะจัดในเมือง Abidjan ประเทศโกตดิวัวร์ ช่วง 4-6 พฤษภาคม แต่กลุ่มการศึกษายางพารานานาชาติ (International Rubber Study Group (IRSG)) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ สิงคโปร์ได้กล่าวว่า งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในปี 2021 แทน อาจจะเป็นเดือนเมษายน พฤษภาคม หรือมิถุนายน

 ทางกลุ่มกล่าวว่า การตัดสินใจครั้งนี้ได้มีการพิจารณาถึงข้อมูลจาก WHO ในเรื่องของไวรัสโคโรนาที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน และการกำหนดข้อบังคับด้านการเดินทางที่เข้มงวดมากขึ้นจากผลของการแพร่ระบาดของ โควิด-19 รัฐบาลของประเทศโกตดิวัวร์ได้ออกมาตรการเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในประเทศ

ผู้เข้าร่วมการเสวนาและผู้เข้าร่วมงานจำนวนหนึ่งได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการจัดงาน WRS 2020 ตามกำหนดการเดิม

IRSG กล่าวว่า ตามที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ โควิด-19 เลขาธิการและคณะกรรมการกำกับการจัดงานจึงจะรอความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจะประกาศกำหนดวันใหม่ของงานประชุมสุดยอดยางพาราระดับโลกโดยเร็ว

ที่มา http://rubberjournalasia.com/world-rubber-summit-postponed-to-2021/

13/10/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม