สหรัฐ ‘ออกคำสั่งกัก’ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Top Glove ที่เชื่อมโยงกับประเด็นแรงงานต่างด้าว


กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซียสำนักงานศุลกากรและป้องกันพรหมแดนสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border Protection Agency) ออกคำสั่งกักถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งที่ผลิตโดยบริษัทลูกของบริษัท Top Glove 2 ราย เนื่องจากต้องสงสัยว่ามีการจัดการแรงงานอพยพอย่างไม่ถูกต้อง

ในการยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Stock Exchange) เมื่อ 16 กรกฎาคม บริษัท Top Glove ยืนยันว่าคำสั่งดังกล่าวมีต่อบริษัท Top Glove Sdn. Bhd. และ TG Medical Sdn. Bhd. ต่อประเด็น “ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว ซึ่งได้มีการจัดการแก้ไขแล้ว”

ตามข้อมูลของบริษัท Top Glove ระบุว่า ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครงานของแรงงานต่างด้าวต่อตัวแทนการจัดหางาน

ผู้ผลิตถุงมือจากมาเลเซียกล่าวว่า บริษัทได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการสมัครงานตั้งแต่มกราคม 2019 และกำลังดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายย้อนหลังสำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครงานที่แรงงานของบริษัทได้จ่ายให้ตัวแทนไปก่อนมกราคม 2019

“ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา พวกเรากำลังจัดการเรื่องนี้ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังอย่างมาก เพื่อระบุจำนวนเงินที่ถูกต้องที่ต้องจ่ายคืนให้แก่แรงงาน ในนามของตัวแทนการจ้างงานที่ผ่าน ๆ มา” บริษัทกล่าวในเอกสารที่ยื่นไป

บริษัท Top Glove ประมาณจำนวนเงินที่ต้องต่านที่ประมาณ 4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 11.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

“พวกเราติดต่อไปยัง CBP ผ่านสำนักงานของบริษัทในสหรัฐฯ รวมทั้งลูกค้าและที่ปรึกษาในสหรัฐฯ เพื่อทำความเข้าใจประเด็นนี้ให้มากขึ้น” บริษัทกล่าว

บริษัท Top Glove คาดว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้ภายใน 2 สัปดาห์

ที่มา https://www.rubbernews.com/government-legal/us-places-detention-order-top-glove-products-tied-migrant-labor-issues

 


13/10/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม