บริษัท Linglong จะก่อตั้งฐาน R&D ระดับโลกในมณฑลชานตง


บริษัท Linglong ผู้ผลิตยางล้อจากจีน จะตั้งฐานด้าน R&D และเทคโนโลยีระดับโลกในเมืองจี่หนาน มณฑลชานตง โดยได้ลงนามความตกลงร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นเมืองจี่หนานไปแล้ว

เมืองจี่หนานมีประวัติที่ยาวนาน มีชื่อเสียงเป็นเมืองด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และเป็นเมืองเอกในปีกทางใต้ของทะเลโป๋ไห่ (Bohai Rim) การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเมืองจี่หนานนำไปสู่ดัชนีทางเศรษฐกิจมหภาคต่าง ๆ ในมณฑลชานตงในช่วงปีที่ผ่าน ๆ มา ที่มีการเร่งสั่งสมแพลตฟอร์มนวัตกรรม การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะสมอย่างมีนัยสำคัญ และอิทธิพลของเมืองนี้ได้ถูกยกระดับขึ้นอย่างมาก

หลังจากการก่อตั้งฐานด้าน R&D และเทคโนโลยีระดับโลกในเมืองจี่หนาน จะเป็นการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ซึ่งข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจ ข้อได้เปรียบทางการคมนาคมที่สะดวก และข้อได้เปรียบด้านปริมาณผู้มีความสามารถสูงของเมืองจี่หนาน ให้มาร่วมขับเคลื่อนขีดความสามารถทาง R&D และอิทธิพลของแบรนด์ของบริษัท ทำให้เกิดการดูดซับเทคโนโลยีและผู้มีความสามารถทั้งจากในและนอกประเทศได้ในระดับที่มากขึ้น นำไปสู่การบรรลุการพัฒนาคุณภาพสูงของบริษัท

ในขณะเดียวกัน บริษัท Linglong จะยังคงเน้นที่ฐานทาง R&D วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่มุ่งไปสู่การใช้งานระดับโลก ปรับการรับทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมระดับสูงให้มีความเหมาะสม กระตุ้นพลังการสร้างนวัตกรรมของผู้เล่นในตลาด ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ และส่งเสริมการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาครวมทั้งระบบการผลิตที่ชาญฉลาด เพื่อที่จะทำให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการรายต่าง ๆ บริษัทกล่าว

 ที่มา http://rubberjournalasia.com/linglong-to-set-up-global-rd-base-in-shandong/16/09/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม