บริษัท Michelin ขยายเวลาเจรจาความร่วมมือกับบริษัท Enviro บริษัทด้านไพโรไลซิสจากสวีเดน


สต็อกโฮล์มเครือ Michelin และบริษัท Scandinavian Enviro Systems ผู้ดำเนินการไพโรไลซิสยางล้อจากสวีเดน ได้ขยายเวลาของหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะพัฒนาหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม

ความตกลงนี้ ซึ่งเปิดเผยเมื่อเมษายน 2020 กำหนดเงื่อนไขว่า ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงสุดท้ายภายในกลางปี แต่การเจรจา “มีความล่าช้าบางประการ” ส่วนหนึ่งเนื่องจากการแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้น บริษัท Enviro กล่าว

ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงได้ขยายความตกลงดังกล่าวไปจนถึงเดือนตุลาคม

“การเจรจาของพวกเรายังคงดำเนินต่อโดยไม่ได้ลดความจริงจังลง แต่ปัจจัยต่าง ๆ เช่น การแพร่ระบาด และการจำกัดการเดินทาง ก็ทำให้พวกเราไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้รวดเร็วอย่างที่คาดหวังไว้” คุณ Thomas Soerensson CEO ของบริษัท Enviro กล่าว

บริษัท Michelin ได้เข้าถือหุ้น 20% ของบริษัท Scandinavian Enviro เมื่อปลายเดือนเมษายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์

เมื่อการเจรจาสิ้นสุดแล้ว ความร่วมมือนี้มุ่งที่จะพัฒนาความตกลงด้านอุปทานร่วมกันระหว่างสองบริษัท และจะขยายขนาดเทคโนโลยีไพโรไลซิสของบริษัท Enviro ผ่านโรงงานรีไซเคิลยางล้อที่จะเป็นเจ้าของร่วมกัน

บริษัท Enviro ได้พัฒนากระบวนการที่ใช้ “เทคโนโลยีที่ครอบครองโดยบริษัทเอง” เพื่อฟื้นสภาพยางล้อที่สิ้นอายุใช้งานแล้วให้ได้เป็นน้ำมัน เหล็ก และคาร์บอนแบล็คออกมา

ที่มา https://www.tirebusiness.com/news/michelin-extends-partnership-talks-swedish-pyrolysis-firm-enviro


15/09/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม