บริษัท Bridgestone และ Microsoft พัฒนาระบบตรวจติดตามความเสียหายของยางล้อ


BRUSSELS —บริษัท Bridgestone Corp. และบริษัท Microsoft Corp. ร่วมมือกันพัฒนาระบบตรวจติดตาม “ระบบแรกของโลก” เพื่อการตรวจจับความเสียหายที่เกิดกับยางล้อแบบทันที

เทคโนโลยีนี้เป็น “ส่วนสุดท้าย” ในการติดตามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับยางล้อและให้ได้ระบบตรวจติดตามที่ใช้งานบน Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP) บริษัท Bridgestone กล่าว

“ระบบตรวจติดตามความเสียหายของยางล้อ” ของบริษัท Bridgestone ใช้ cloud framework ของบริษัท Microsoft ร่วมกับข้อมูลเซนเซอร์และอัลกอริที่มที่มีอยู่เดิม โดยยานพาหนะทุกชนิดและ OEMs ที่ใช้งาน MCVP สามารถใช้ระบบดังกล่าวได้

ตามข้อมูลจากผู้ผลิตยางล้อจากญี่ปุ่นรายนี้ ระบุว่า เทคโนโลยีนี้สามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่มีผลต่อพื้นผิวของยางล้อและโครงการได้ในเวลา “ทันที”

บริษัท Bridgestone กล่าวว่า ระบบตรวจวัดความดันยางล้อที่มีอยู่เดิมและการบำรุงรักษาตามปกติได้ช่วยแก้ปัญหาหลาย ๆ เรื่อง เช่น ความดัน การเสื่อมสภาพ การสึกหรอแบบไม่สม่ำเสมอ

“ข้อจำกัดและช่องว่างเรื่องความปลอดภัย ก็คือความเสียหายของยางล้อ นี่มักไม่สามารถตรวจพบได้โดยไม่มีการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด และความเสียหายก็เกิดได้ตลอดเวลา” ผู้ผลิตยางล้อกล่าว

ระบบใหม่นี้จะแจ้งผู้ขับขี่เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น และแจ้งว่าเกิดที่ใด

MCVP จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่ช่วยเร่งการส่งมอบการจัดการยานยนต์แบบเชื่อมต่อ ซึ่งสนับสนุนโดยการเข้าถึง Microsoft Azure cloud, AI, และขีดความสามารถด้าน IoT ของบริษัท Microsoft บริษัท Bridgestone กล่าว

“งานที่พวกเราทำในทุกวันนี้ที่บริษัท Bridgestone มีความเกี่ยวข้องกับดิจิทัลอยู่เป็นส่วนมาก การที่พวกเราทำงานร่วมกับพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมที่จะสามารถช่วยสนับสนุนความต้องการของเราได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง”

นี่เป็นครั้งที่ 2 ที่บริษัท Bridgestone และบริษัท Microsoft ร่วมมือกัน

เมื่อปีที่แล้ว บริษัท Bridgestone เปิดเผยเรื่องการพัฒนา "Tirematics" ซึ่งเป็นโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อลดภาระการตรวจสอบและการบำรุงรักษายางล้อ และช่วยป้องกันปัญหาการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางล้อในภาคการพาณิชย์

ที่มา https://www.tirebusiness.com/news/bridgestone-microsoft-develop-tire-damage-monitoring-system


09/09/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม