TRA ออกเตือนเรื่องข้อเสนอการห้ามใช้ Rubber Infill ทั่วยุโรป


ข้อเสนอของหน่วยงานจัดการสารเคมีแห่งยุโรป (European Chemical Agency: ECHA) ที่เสนอให้ห้ามการใช้ยางที่ได้มาจากยางล้อ (Rubber infill) ในพื้นผิวทางการกีฬา นั้นดูเหมือนว่าจะไม่เป็นที่เข้าใจ รวมทั้งขัดกับความรู้สึกของสมาชิกสมาคมการฟื้นคืนยางล้อ (Tyre Recovery Association: TRA) ของอังกฤษ

ECHA ผลักดันการห้ามการนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งวัสดุที่มีส่วนประกอบของไมโครพลาสติกที่ “ถูกเติมอย่างตั้งใจ” เช่น ยางล้อ ตั้งแต่ 2028 แม้ว่ายางล้อรุ่นใหม่ ๆ นั้นดูเหมือนว่าจะไม่ถูกบังคับภายใต้ข้อริเริ่มนี้ TRA ประมาณการณ์ว่า ในตลอดช่วงอายุของยางล้อ การใช้เป็นยางล้ออย่างเดียวก็ช่วยกำจัดเศษยางขนาดเล็กมากประมาณครึ่งล้านตันในแต่ละปีทั่วทวีปยุโรป

Peter Taylor เลขาธิการของ TRA ให้ความเห็นว่า “ข้อเสนอนี้ไม่เพียงแต่ไม่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังไม่สมเหตุสมผลอีกด้วย หากดำเนินการตามข้อเสนอนั้น จะทำให้ความพยายามในการรีไซเคิลของพวกเราถอยหลังไปอีกรุ่นหนึ่ง Rubber infill ไม่เพียงเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้วัสดุจำนวนมากเท่านั้น แต่มันยังสามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้ด้วย เม็ดยางที่ทำมาจากยางล้อไม่เพียงมาใช้งานในการทำเป็นสนามเท่านั้น แต่ยังนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยอุตสาหกรรมยานยนต์ การทำสายพาน และการใช้ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อลดการใช้งานทรัพยากรใหม่ในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม วัสดุนี้ไม่ใช่อนุภาคระดับไมโคร ”

หากมีการดำเนินการตามข้อเสนอของ ECHA นี้ จะขัดแย้งกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งเป็นการกัดกร่อนคุณค่าของการจัดการของเสียแบบเป็นลำดับขั้น (waste hierarchy) นี่ไม่เพียงจะเป็นตัวขัดขวางความก้าวหน้าที่ทำมาในอดีตในการพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุที่ได้จากยางล้อ แต่ยังทำให้ต้องกลับไปสู่การเผาทำลาย ด้วยเป็นหนึ่งในตัวเลือกการทิ้งไม่กี่ตัวเลือกที่มีอยู่สำหรับยางล้อหลังการใช้งาน หากจะกล่าวให้ชัดเจนคือ ข้อเสนอนี้เป็นความไม่ประสาทางหลักเศรษฐศาสตร์และหลักทางสิ่งแวดล้อม และพวกเราทั้งอุตสาหกรรมต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้ในเรื่องนี้

 

ที่มา https://globalrubbermarkets.com/224966/tra-alarmed-at-proposed-europe-wide-ban-on-rubber-infill.html


08/09/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม