สำนักงานคมนาคมของสหรัฐฯ เผยแถลงการณ์เกี่ยวกับ “รัฐบัญญัติว่าด้วยการลงทุนในอเมริกา”


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา สภาคณะกรรมาธิการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานแห่งสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่เอกสารฉบับร่างของรัฐบัญญัติพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 4.94 แสนล้านดอลลาร์แก่ภาคการคมนาคมทางบกที่ใช้ชื่อว่า “รัฐบัญญัติว่าด้วยการลงทุนในนโยบายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและการคมนาคมทางบกในอเมริกา” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “รัฐบัญญัติว่าด้วยการลงทุนในอเมริกา”

กฎหมายฉบับนี้ระบุถึงการจัดสรรงบประมาณจำนวน 4.11 แสนล้านดอลลาร์จากกองทุนจัดการทางหลวงไปให้แก่โครงการที่เกี่ยวข้องกับทางหลวง การคมนาคม ความปลอดภัย และการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดสรรงบประมาณอีก 3.19 แสนนล้านดอลลาร์สำหรับโครงการทางหลวงที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางภายใต้การดำเนินงานของกรมทางหลวงแห่งรัฐบาลกลาง

สำนักงานคมนาคมของสหรัฐฯระบุว่า การสนับสนุนเงินทุนเป็นระยะเวลา 5 ปีแก่กองทุนจัดการทางหลวงจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนนี้ กฎหมายฉบับใหม่จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นจากเดิมอีกราว 8 หมื่นล้านดอลลาร์แต่กลับไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีอุตสาหกรรมเพิ่มเติมหรือไม่ในส่วนใดเพื่อให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

สำนักงานคมนาคมของสหรัฐฯ ให้ความชื่นชมต่อสภาคณะกรรมาธิการที่กลับมาดำเนินการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เนื่องจากกำหนดเวลาในการต่ออายุรัฐบัญญัติการซ่อมสร้างเส้นทางคมนาคมทางบกของอเมริกากำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า สำนักงานคมนาคมของสหรัฐฯ ระบุว่ากระบวนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 2 พรรคและ 2 สภาน่าจะช่วยผลักดันร่างกฎหมายในระยะยาวให้ผ่านการอนุมัติได้ก่อนที่รัฐบัญญัติการซ่อมสร้างเส้นทางคมนาคมทางบกของอเมริกาจะสิ้นสุดลง หากร่างกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันเวลาก็จะส่งผลให้โครงการก่อสร้างถนนและสะพานต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักลงและจะเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของอเมริกา

นอกจากนี้สำนักงานคมนาคมของสหรัฐฯยังระบุว่าจะปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงการคมนาคมของรัฐต่าง ๆ และสมาชิกอย่างใกล้ชิดในการวิเคราะห์ร่างกฎหมายเพื่อศึกษาข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์หรืออุปสรรคและจะให้การส่งเสริมนโยบายและการจัดสรรเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการคมนาคมแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนสาธารณะ

สำนักงานคมนาคมของสหรัฐฯ กล่าวว่า สมาชิกคณะกรรมาธิการสภาของฝ่ายรีพับลิกันเชื่อว่าการหาเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายจะไม่สามารถกระทำได้ถ้าหากสมาชิกสภานิติบัญญัติยังคงปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน โดยคณะกรรมาธิการฯ เชื่อว่าวุฒิสภาของรีพับลิกันจะบัญญัติร่างกฎหมายขึ้นมาเองและต้องมีการปรึกษาหารือความเห็นต่างภายใน “คณะกรรมาธิผสมวิสามัญ” (conference committee) ซึ่งจะเป็นวิธีเดียวที่เปิดโอกาสให้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากทั้ง 2 พรรคใหญ่ในรัฐสภาก่อนที่จะถึงกฎหมายเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนนี้

คลิกที่นี่เพื่อดูร่างกฎหมาย (https://transportation.house.gov/imo/media/doc/Final%20Bill%20Text%20of%20the%20INVEST%20in%20America%20Act.pdf) และคลิกที่นี่เพื่อดูสรุปเนื้อหาของแต่ละมาตรา (https://transportation.house.gov/imo/media/doc/2020%20INVEST%20in%20America%20Act%20Section-by-Section.pdf)

 

ที่มา https://www.tirereview.com/tia-statement-invest-in-america-act/

02/09/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม