บริษัท TIREHUB มอบของขวัญยางล้อฟรีให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่มีความสำคัญ


TireHub บริจาคยางล้อ 70 ชุด แก่ผู้ใช้แรงงานอาชีพสำคัญ ผ่านโครงการ Helping Hoops

โครงการ Helping Hoops เห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานอาชีพสำคัญภายใต้แต่ละศูนย์กระจายสินค้า 70 แห่งของ TireHub ทั่วประเทศ  โดยศูนย์ TireHub Logistics Center (TLC) แต่ละแห่งจะจับมือกับลูกค้าที่เป็นร้านค้าปลีกเพื่อคัดเลือกลูกค้าในชุมชนเพื่อรับของขวัญเซอร์ไพรส์เป็นยางล้อชุดใหม่ฟรี 1 ชุด

โครงการ Helping Hoops มอบยางล้อให้แก่ผู้ใช้แรงงานอาชีพสำคัญ เช่น นักดับเพลิง ครู เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก พนักงานคิดเงินในร้านของชำ และพยาบาล ซึ่งทำงานเป็นแนวหน้าดูแลชุมชนของพวกเขา นอกจากยางล้อที่บริจาคโดย TireHub แล้ว ดีลเลอร์รายต่าง ๆ ยังให้บริการเปลี่ยนน้ำมัน และบริการบำรุงรักษารถยนต์อื่น ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริษัท TireHub กล่าว

นี่เป็นโครงการเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมโครงการที่ 2 ของบริษัท TireHub โครงการแรกคือ โครงการ Joyride ที่บริจาคยางล้อให้แก่ลูกค้าในระหว่างช่วงวันหยุดยาวในปี 2019

 

ที่มา https://www.tirereview.com/tirehub-essential-workers-free-tires/21/07/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม