Hutchinson วางแผนปรับลดตำแหน่งงาน 3,000 ตำแหน่ง


ปารีสบริษัท Hutchinson S.A. อาจจะปรับลดตำแหน่งงานทั่วโลก 3,000 ตำแหน่ง ตามการให้ข้อมูลของสหภาพการค้า French Democratic Confederation of Labour โดยในแถลงการณ์ระบุว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานประมาณ 1,000 รายในฝรั่งเศส

แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าจะทำการลดตำแหน่งงานเมื่อไร แต่สหภาพระบุว่า อาจจะเป็น “ก่อนที่กิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ จะกลับสู่ภาวะปกติในปี 2023”

เจ้าหน้าที่ของสหภาพปฏิเสธข้อเสนอของบริษัท Hutchinson โดยกล่าวว่า บริษัทควรแสดงกลยุทธ์ที่ชัดเจนในเรื่องเสถียรภาพทางการเงิน รวมทั้ง “รายการประเด็นเร่งด่วนด้านสถานการณ์ของพนักงาน”

วารสาร European Rubber Journal ได้ติดต่อไปยังบริษัท Hutchinson เพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้

ที่มา https://www.rubbernews.com/financial/hutchinson-planning-3000-job-cuts

20/07/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม