บริษัท Bridgestone เข้าซื้อธุรกิจ iTrack Solutions Business ของบริษัท Transense


บริษัท Bridgestone Corporation (Bridgestone) ดำเนินการซื้อธุรกิจ iTrack Solutions Business จากบริษัท Transense Technologies PLC (Transense) ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรแล้วเสร็จ

 iTrack เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการยางล้อสำหรับตลาดยานพาหนะที่ใช้งานนอกถนน (off-the-road: OTR) ธุรกิจนี้จะให้บริการด้วยระบบตรวจติดตามความดันยางล้อ (tire pressure monitoring system: TPMS) ที่ออกแบบมาอย่างเจาะจงสำหรับยางล้อสำหรับงานเหมือง นอกจากจะติดตามอุณหภูมิและความดันของยางล้อแล้ว แพลตฟอร์มบริหารจัดการยางล้อ iTrack ยังมีบริการการจำกัดขอบเขตการใช้งานรถการแจ้งเตือนความเร็ว และอื่น ๆ ซึ่งปรับได้ตามความต้องการ บริษัทกล่าว

บริษัท Bridgestone ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันกับบริษัท Transense ในเดือนสิงหาคม 2019 และเริ่มที่จะส่งต่อลูกค้ากลุ่ม OTR ไปยังแพลตฟอร์ม iTrack ตั้งแต่ตอนนั้น พนักงานทั้งหมดของ iTrack Solutions Business จะมาอยู่ในบริษัท Bridgestone ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงการเข้าซื้อกิจการ

ที่มา https://www.tirereview.com/bridgestone-acquires-transense-technologies-itrack-solutions-business/

17/07/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม