สหภาพ USW สนับสนุนการเข้าชิงประธานาธิบดีของนาย Biden


PITTSBURGH—สหภาพ United Steelworkers ให้การสนับสนุน Joe Biden เป็นประธานาธิบดี

“รองประธานาธิบดี Biden เป็นมิตรของแรงงานและสหภาพของพวกเรามายาวนาน” Thomas Conway ประธานระดับนานาชาติของสหภาพ USW กล่าวในแถลงการณ์ “สหภาพ USW ภูมิใจที่ได้ยืนข้างเขา”

สหภาพกล่าวว่า การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้สมัครได้รับแบบสอบถามเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว เพื่อถามความเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับ “ประเด็นสำคัญที่ส่งผลถึงผู้คนที่ทำงาน” โดยสหภาพกล่าวว่า นาย Biden ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญทั้งหมดที่มีผลที่สำคัญต่อสมาชิกของสหภาพ

ประธานาธิบดี Trump ไม่ได้ส่งแบบสอบถามกลับมา สหภาพกล่าว

“พวกเราบรรลุการรับรองนี้ผ่านการรับฟัง” Conway กล่าวในคำแถลง “พวกเรารับฟังสมาชิกของพวกเราเมื่อพวกเขาบอกเราว่า ประเด็นที่พวกเขาให้ความสำคัญอันดับสูงสุด คือการดูแลสุขภาพและยารักษาโรคในราคาที่จ่ายได้ ความมั่นคงยามเกษียณ และกฎหมายแรงงานที่ปกป้องผู้คนที่ทำงาน”

สหภาพ USW มีสมาชิก 850,000 ราย ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยางล้อ ยางพารา สารเคมี และชิ้นส่วนยานยนต์

ที่มา https://www.rubbernews.com/government-legal/usw-backs-bidens-presidential-bid

02/07/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม