มีความกังวลเพิ่มขึ้น ว่าผลของโควิดจะนำไปสู่การสะสมยางล้อที่ “ไร้อนาคต” อย่างกว้างขวาง


TRA เรียกร้องให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Agency) เพิ่มการเอาใจใส่ต่อผู้ประกอบการที่กำลังใช้การผ่อนปรนกฎการอนุญาตด้านคลังสินค้าเพื่อเพิ่มการเก็บเศษยางล้อไว้เกินระดับที่พวกเขามีทรัพยากรทางการเงินเพื่อจะรีไซเคิลได้อย่างมีความรับผิดชอบ “ผู้ประกอบการเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายในช่วงเวลาที่ยากลำบากในตอนนี้” Peter Taylor เลขาธิการ TRA กล่าว

“จากรายได้ที่เล็กน้อยในตอนนี้ ธุรกิจยังมีค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ต้องจ่าย ในขณะที่ราคาค่ารีไซเคิลสูงกว่าราคาเมื่อปีที่แล้วเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ กระแสเงินสดยังถูกกดดันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ความพยายามมีชัดเจนและผู้ประกอบการบางส่วนจะถูกทำให้ต้องรับยางล้อเก่าในราคาที่ต่ำกว่าที่จำเป็นที่จะส่งต่อยางล้อเหล่านั้นไปสู่การรีไซเคิลที่เหมาะสมได้ ผมสงสัยว่ายังมีอีกเป็นจำนวนมากที่ยังคงขับเคลื่อนด้วยความหวังมากกว่าความคาดหวัง และผู้ประกอบการจำนวนมากเผชิญหน้ากับความเป็นจริงทางการเงินนี้ก็อาจจะเพียงทำการ “ทิ้งและจากไป” ทิ้งให้เจ้าของที่ดินและกระเป๋าเงินของภาครัฐต้องอยู่กับปัญหาที่น่าเกลียดและราคาแพงอีกครั้ง พวกเราต้องไม่อนุญาตให้เรื่องนี้เกิดขึ้น พวกเราสามารถมีบทบาทในส่วนของเรา” Taylor กล่าวต่อ “หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และผู้ควบคุมกฎระเบียบอื่น ๆ ต้องยื่นมือช่วยเหลือผู้ประกอบการ แต่เวลาเดียวกัน ก็ต้องมีใช้บทบาทความความเป็นจริงของพวกเขาในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายด้วย”

“สิ่งที่เข้ามาจะสามารถออกไปได้หากต้นทุนของสิ่งที่เข้ามาและสิ่งที่ออกไปเหมาะสมกันเท่านั้น” พวกเราในอุตสาหกรรมยางล้อต้องผ่านการทดสอบนี้เช่นกัน ราคาที่ล่อใจเกินไปเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ต่าง ๆ ที่ประนีประนอมการมีความระมัดระวังตามหน้าที่ (Duty of Care) ทางกฎหมายของพวกเรา

ที่มา https://globalrubbermarkets.com/216504/fears-grow-that-covid-impact-will-lead-to-widespread-dead-end-stockpiling.html


02/07/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม