ขีดความสามารถในการทดสอบยางล้อ ช่วยประหยัดเงินหลายล้านสำหรับเครื่องบินรบ


ฐานทัพอากาศ Wright-Patterson, รัฐโอไฮโอความสามารถของยางล้ออากาศยานที่สามารถทนต่อการลงจอดที่ความเร็วสูงเป็นประเด็นที่สำคัญต่อนักบินกองทัพอากาศในการกลับมาสู่พื้นดินหลังจากการบินปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์การสึกของยางล้ออากาศยานเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เป็นปรากฏการณ์ที่ใช้เวลา และขึ้นอยู่กับปัจจัยจำนวนมาก ในอดีต ผู้ทดสอบจะโฟกัสกับความสมบูรณ์ทางโครงสร้างของยางล้อก่อนการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ความสามารถที่คาดการณ์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในเรื่องการสึกของยางล้อยังคงเป็นความท้าทายในชุมชนโลจิสติกส์จนถึงตอนนี้

ที่ศูนย์ทดสอบอุปกรณ์การลงจอด (Landing Gear Test Facility) ฐานทัพอากาศ Wright-Patterson รัฐโอไฮโอ วิศวกรได้พัฒนาความสามารถทางการทดสอบเฉพาะตัวรูปแบบใหม่ ที่สามารถระบุ แยกลักษณะ และจำแนกประเภทการสึกหรอของยางล้อภายใต้สภาวะการใช้งานจริง ซึ่งสามารถประหยัดเงินหลายพันเหรียญสหรัฐต่อตลอดอายุการใช้งานยางล้อหนึ่งเส้น

“ขีดความสามารถนี้ช่วยลดเวลาการพัฒนา ลดต้นทุนตลอดอายุยางล้อ และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้อย่างมากก่อนการผลิตและการใช้งานในพื้นที่จริง” Gary Wollam ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยและการรอดชีวิตทางอากาศยาน (Aerospace Survivability and Safety Office) ของ 704th Test Group กล่าว “พวกเรารวมการใช้โมเดลทางดิจิทัล การทดสอบและข้อมูลภาคสนามเข้าด้วยกัน เพื่อจำลองพื้นผิวของทางวิ่งและคาดการณ์พฤติกรรมของยางล้อในเวลาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล นี่ช่วยพัฒนาด้านความปลอดภัยของยางล้อและสามารถระบุถึงประเด็นต่าง ๆ ได้ก่อนทำการผลิตและใช้งานจริงในอากาศยาน” Missionized Tire Wear Testing ใช้ประโยชน์จากเลเซอร์เฉพาะทางและเทคโนโลยีการสแกนดิจิทัลที่มีไดนาโมมิเตอร์แบบดรัมภายใน (internal drum dynamometer) ขนาด 168 นิ้ว ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ทำงานที่ความเร็ว 350 ไมล์ต่อชั่วโมง และสามารถสร้างผลของแรงบิดเบรก (Brake torque) สำหรับทดสอบการสึกหรอของยางล้ออากาศยานได้หลายระดับ พื้นผิวทางวิ่งแบบ 3D ที่จำลองขึ้นมาช่วยให้สามารถได้ข้อมูลทำนายการสึกหรอของยางล้อได้โดยอิงจากการทดสอบที่ใช้สภาวะภาคสนามที่สมจริง ดังนั้นจึงสามารถระบุประเด็นที่เป็นไปได้และสามารถให้ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงการออกแบบได้เร็วตั้งแต่กระบวนการผลิต “ความสามารถที่จะเลียนแบบและจำลองพื้นผิวทางวิ่งแต่ละทางวิ่งเพื่อทดสอบปฏิสัมพันธ์กับยางล้อ เป็นกุญแจสำคัญของขีดความสามารถนี้” Wollam กล่าว “พวกเราสามารถตรวจสอบสภาวะการนำเครื่องขึ้น การแทกซี่ และการลงจอด ด้วยข้อมูลที่นำไปสู่การระบุเงื่อนไขของการสึกหรอของยางล้อที่ดีขึ้นสำหรับการกำหนดคุณลักษณะของยางล้อในอนาคต” Wollam ได้ระบุถึงความสำเร็จจำนวนมากที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการทดสอบนี้

ข้อมูลจากการปฏิบัติการทดสอบการสึกหรอของยางล้อนี้ช่วยยืดอายุยางล้อสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มจากประมาณ 2 ถึงกว่า 24 การลงจอดต่อหนึ่งยางล้อ ด้วยคาดการณ์การประหยัดมากกว่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี เทคโนโลยีนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินของโปรแกรม KC-135 Life Cycle Cost Program โดยเทคโนโลยีนี้ช่วยจำลองผลกระทบของการลงจอดในช่วงเวลา 3 ปี ในยางล้อ 1 เส้น ได้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ข้อมูลที่รวบรวมคาดว่าจะส่งผลให้สามารถประหยัดต้นทุนได้ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐต่อยางล้อ 1 เส้นในทั้งฝูงบินในช่วง 3 ปีข้างหน้า ในระหว่างการสืบสวนอุบัติเหตุ T-38 ที่ผ่านมา เครื่องมือนี้ถูกใช้เพื่อประเมินสภาวะการลงจอดแบบ cross-wind ผู้ทดสอบสามารถจำลองสภาวะอุบัติเหตุและผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมการทดสอบภาคสนาม นี่ทำให้ได้ข้อแนะนำทางกลวิธีใหม่สำหรับการลงจอดที่สามารถนำไปใช้งานในแบบฝึกหัดจำลองเพื่อการฝึก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของนักบินได้ “เทคโนโลยีแห่งยุคต่อไปนี้ได้ช่วยพวกเราเติมเต็มช่องว่างของการทดสอบ ลดความเสี่ยงจากการทดสอบการบิน และลดต้นทุนตลอดอายุใช้งานสำหรับกองบินของกระทรวงกลาโหม” Wollam กล่าว “นี่เป็นเพียงหนึ่งในขีดความสามารถที่เฉพาะตัวของพวกเรา ในฐานะหน่วยงานทดสอบภาคสนามของอุปกรณ์การลงจอดแห่งกระทรวงกลาโหม พวกเราจะพัฒนานวัตกรรมและผลักดันเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและความพร้อมของนักรบของพวกเรา”

ที่มา http://www.rubberworld.com/news.asp?id=29536

01/07/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม