สนามเด็กเล่นใน British Columbia ใช้วัสดุยางรีไซเคิลมาปิดผิวเพื่อเพิ่มความปลอดภัย


สวนน้ำพุใน Kamloops ในภาคกลางตอนใต้ของ British Columbia (BC) ประเทศแคนาดา ได้ติดตั้งพื้นสนามเด็กเล่นที่ทำจากยาง ซึ่งผลิตมาจากวัสดุเศษยางล้อรีไซเคิล –พื้นยางใหม่นี้คาดว่าจะช่วยปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยและการใช้งานของพื้นคอนกรีตเดิมของสวนน้ำพุ Westsyde (Westsyde Spray Park) ในเมือง Kamloops City

เมืองได้รับเงินทุน 18,000 เหรียญสหรัฐ จากโปรแกรมเงินทุนเพื่อชุมชน Tire Stewardship BC 2020 Community Grant Program สำหรับการก่อสร้างพื้นสนามเด็กเล่นที่ทำจากยาง ซึ่งนำมาติดตั้งไม่นานมานี้ในช่วงที่สนามเด็กเล่นและสวนน้ำปิดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

“พื้นสวนน้ำที่ทำจากยาง ถูกเลือกมาเพื่อจะช่วยปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยและเพิ่มการใช้งานได้สำหรับทุกคน เมื่อเทียบกับพื้นคอนกรีตเดิม” Jeff Putnam ผู้จัดการพื้นที่สาธารณะและสวนของเมืองกล่าว พื้นผิวที่ทำจากยางยังมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม จากการที่ใช้วัสดุรีไซเคิล และช่วยลดภาระในการบำรุงรักษา”

 ที่มา http://rubberjournalasia.com/british-columbia-playpark-recoated-in-recycled-rubber-material-for-greater-safety/29/06/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม