บริษัท COOPER STANDARD รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสแรก


Northville, MI - บริษัท Cooper-Standard Holdings Inc. รายงานการขาดทุนสุทธิในไตรมาสแรกของปี 2020 โดยรวมถึงการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด (non-cash impairment charges) ที่เกี่ยวกับสินค้าที่ถือไว้ขาย จำนวน 74.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ต้นทุนโครงการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ถือไว้ขายจำนวน 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวกับการลดพนักงาน 7.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และรายการพิเศษอื่น ๆ การขาดทุนสุทธิที่ปรับแล้วซึ่งไม่รวมรายการเหล่านี้และภาษีที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ (36.5) ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสแรกของปี 2020 เมื่อเทียบกับรายได้สุทธิที่ปรับแล้วอยู่ที่ 9.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสแรกของปี 2019 การลดลงนี้เกิดเนื่องจากผลของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปริมาณและสัดส่วนการขายที่ไม่เป็นตามที่คาด เงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ได้รับการชดเชยขึ้นบางส่วนจากประสิทธิภาพการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย SGA&E ที่ลดลง และโครงการริเริ่มเพื่อการประหยัดต้นทุนอื่น ๆ

“ในระหว่างช่วงที่ตลาดปั่นป่วนปย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนี้ ทีมของพวกเราต่างโฟกัสที่การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคงและความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัท” Jeffrey Edwards ประธานและ CEO ของบริษัท Cooper Standard กล่าว “จากที่พวกเราได้ดำเนินการอย่างเองจริงเอาจังตั้งแต่ต้นปี 2019 จนถึงตอนนี้ ทำให้ไตรมาสนี้เรามีเงินสดในบัญชีกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อรวมกับเครดิตที่พวกเรามี เราคาดว่าจะมีสภาพคล่องที่เพียงพอที่จะดำเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่น”

ที่มา http://www.rubberworld.com/news.asp?id=29553

15/06/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม