การคาดการณ์ตลาดยางล้อสำหรับทุกฤดูกาล จะเติบโตอัตรา CAGR 3% ไปจนถึงปี 2024


ลอนดอน สหราชอาณาจักรบริษัท -  บริษัท Technavio ได้ติดตามข้อมูลตลาดยางล้อสำหรับทุกฤดูกาล และคาดว่าจะเติบโตที่ 4.84 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงระหว่างปี 2020 ถึง 2024 โดยคิดเป็นอัตราการเติบโต CAGR ที่กว่า 3% ในระหว่างช่วงที่คาดการณ์

รายงานดังกล่าวยังได้เสนอวิเคราะห์ใหม่ล่าสุดในเรื่องฉากทัศน์ของตลาดในปัจจุบัน แนวโน้มล่าสุดและปัจจัยขับเคลื่อน และสภาพแวดล้อมของตลาดในภาพรวม โดยบริษัท Technavio ได้เสนอ 3 ภาพอนาคต (การมองโลกแง่บวก แบบที่น่าจะเป็น และการมองโลกแง่ลบ) โดยพิจารณาถึงผลกระทบของโควิด-19 โดยพบว่า ตลาดมีความกระจัดกระจายและระดับของความกระจัดกระจายนี้จะถูกเร่งขึ้นอีกในระหว่างช่วงที่คาดการณ์ บริษัทที่เป็นผู้เล่นหลักในตลาดประกอบไปด้วย Bridgestone Corp., Continental AG, Cooper Tire and Rubber Co., Hankook Tire Co. Ltd., Kumho Tire Co. Inc, Michelin Group, Nexen Tire Corp., Pirelli Tyre SpA, The Goodyear Tire & Rubber Co. และ Yokohama Rubber Co. Ltd.  

แม้ว่ากฎระเบียบว่าด้วยการใช้งานยางล้อสำหรับทุกฤดูกาลจะเป็นโอกาสที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตของยางล้อกลุ่มนี้ แต่ข้อจำกัดของยางล้อทุกฤดูกาลในสภาพอากาศที่ไม่ดีนักก็ยังเป็นความท้าทายสำหรับการเติบโตของผู้เล่นที่อยู่ในตลาด โดยเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้ได้มากที่สุด ผู้ขายที่อยู่ในตลาดควรโฟกัสที่มิติการเติบโตในกลุ่มที่เติบโตเร็ว โดยรักษาตำแหน่งของพวกเขาในกลุ่มที่เติบโตช้าเอาไว้

รายงานนี้ยังได้ให้การวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จำหน่ายประมาณ 25 รายที่ดำเนินงานอยู่ในตลาดยางล้อสำหรับทุกฤดูกาล เช่น Bridgestone Corp., Continental AG, Cooper Tire and Rubber Co., Hankook Tire Co. Ltd., Kumho Tire Co. Inc, Michelin Group, Nexen Tire Corp., Pirelli Tyre SpA, The Goodyear Tire & Rubber Co. และ Yokohama Rubber Co. Ltd.  

รายงานการวิจัยว่าด้วยตลาดยางล้อสำหรับทุกฤดูกาลชิ้นนี้ มีข้อมูลเชิงลึกด้านการแข่งขันและการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ เป็นรายงานซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยสนับสนุนการเข้าสู่ตลาด ให้ข้อมูลโปรไฟล์ของลูกค้า และการเข้าซื้อและควบรวมกิจการ รวมทั้ง ยังจะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดอีกด้วย

ที่มา http://www.rubberworld.com/news.asp?id=29535

12/06/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม