การเติบโตของเวียดนามในปีนี้ชะลอตัวลงไปอยู่ที่ 2.7% แต่จะขึ้นไปสู่ 7% ในปี 2021: IMF


ฮานอย (Reuters) – การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปีนี้ชะลอตัวลง 2.7% เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา แต่อาจกลับมาเติบโต 7% ในปีข้างหน้า ตามข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ระบุเมื่อวันจันทร์

มาตรการที่เข้มงวดของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งจะควบคุมไวรัส การถดถอยของเศรษฐกิจโลก และอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนตัวลง คาดว่าจะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลงจากค่าเฉลี่ยประมาณ 7% ในปี 2018 และ 2019 Francois Painchaud ผู้แทน IMF ในเวียดนาม กล่าว

“บางภาคส่วนคาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว การขนส่ง และอุตสาหกรรมที่พักอาศัย” เขากล่าวแก่ Reuters ในเนื้อหาอีเมล

เขากล่าวว่า คาดว่าการเติบโตจะฟื้นตัวขึ้นมา ตามมาตรการควบคุมโรคที่ผ่อนคลายลง จะโตถึงระดับ 7% ในปี 2021 ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านการผ่อนคลายทางการเงินและการคลัง ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่ค่อนข้างแข็งแรงของเวียดนาม และความต้องการจากภายนอกประเทศที่ค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นมา

ที่มา https://globalrubbermarkets.com/214403/vietnams-growth-to-slow-to-2-7-this-year-but-rise-to-7-in-2021-imf.html02/06/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม