บริษัทในเม็กซิโก ใช้เศษยางล้อไปทำแป็นเมมเบรนด์ที่กันน้ำได้และมีอายุใช้งานยาวนาน


เพื่อรับมือกับปัญหาขยะยางล้อที่รบกวนประเทศเม็กซิโก บริษัท a3p ซึ่งเป็นบริษัทในท้องถิ่น ได้พัฒนาเมมเบรนกันน้ำที่ทำจากยางพารา - Imperllanta ที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน- จากยางล้อเก่า โดยในขณะที่สารกันน้ำบางประเภทต้องมีการเคลือบซ้ำในทุกปี แต่ Imperllanta ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ได้ 7-10 ปี ก่อนที่จะต้องเคลือบใหม่อีกรอบ และยังประหยัดขึ้นเฉลี่ย 66% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์กันน้ำที่เป็นพื้นผิวยางพาราแบบอื่น ๆ ซึ่งได้มีการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท a3p ไปใช้งานในโครงการต่าง ๆ แล้ว เช่น สนามบินนานาชาติในเมือง Toluca ประเทศเม็กซิโก

ข้อมูลของโฆษกของบริษัท a3p ระบุว่า ได้มีการรีไซเคิลยางล้อประมาณ 600,000 เส้นต่อปีเพื่อการนี้ที่โรงงานของบริษัทในเมืองเม็กซิโกซิตี้ “หากมีโรงงานตั้งอยู่ในทุกรัฐทั้ง 32 รัฐของประเทศ จะมียางล้อถูกนำมารีไซเคิลถึง 40 ล้านเส้น”

มียางล้อใช้แล้วเพียง 12% จาก 40 ล้านเส้น ถูกนำมารีไซเคิลในเม็กซิโก โดยยางล้อส่วนใหญ่จะไปอยู่ในหลุมฝังกลบ ไปอยู่บนหลังคา ในสวนตามบ้านเรือน หรือบนถนน ในทะเล แม่น้ำ และในป่า โดยยางล้อไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติและทนทานเพียงพอที่จะผ่านกาลเวลา และก็จะครองพื้นที่จำนวนมากในหลุมฝังกลบ

อย่างไรก็ตาม ยางล้อเก่าสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หรือเป็นแหล่งเชื้อเพลิงทดแทนเพื่อผลิตซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดคาดว่าจะมียางล้อประมาณ 5 ล้านเส้นที่นำไปรีไซเคิลในอุตสาหกรรมซีเมนต์และในผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในเม็กซิโก

ที่มา http://rubberjournalasia.com/mexican-company-uses-tyre-waste-to-produce-long-lasting-waterproofing-membrane/

12/06/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม