บริษัท Hankook Tire หันมาใช้เทคโนโลยีที่ใช้งานเครื่องจักรตรวจสอบเป็นหลักสำหรับการตรวจสอบยางล้อแล้ว


บริษัท Hankook Tire & Technology Co. Ltd. (Hankook) ได้เริ่มต้นการตรวจสอบยางล้อด้วยระบบอัตโนมัติในกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบแล้ว โดยบริษัทแม่ที่ตั้งอยู่ที่เกาหลีใต้มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) พร้อมด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบดิจิทัลในการตรวจสอบภายในยางล้อด้วยเครื่อง Shearography หรือ ระบบ Interferometer Tire Testing (ITT) การตรวจสอบด้วยการ X-ray เพื่อตรวจสอบภายในยางล้อ รวมไปถึงการตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งเทคโนโลยี AI ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถหาจุดบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ระบบกำหนด ซึ่งสามารถย่นเวลาในกระบวนการตรวจสอบดังกล่าว อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพแม่นยำสูงในกระบวนการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย ร่นเวลาในการตัดสินใจ และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของโรงงานได้อย่างมาก

ทั้งนี้ Hankook ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ของ The Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบใหม่อีกด้วย

Hyunshik Cho รองประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Hankook Technology Group กล่าวว่า “การพัฒนาระบบตรวจสอบแบบอัตโนมัติคือนวัตกรรมที่ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง ทำให้มีความเป็นไปได้สำหรับเราที่จะรักษาตำแหน่งผู้นำความเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอลในสถานการณ์ที่ธุรกิจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอย่างในปัจจุบันนี้”

ในขณะที่ในปัจจุบันพนักงานที่มีทักษะทางเทคนิคเป็นคนประเมินผลภาพ ITT บริษัท Hankook เชื่อว่าอาจมีจุดหนึ่งที่สามารถทำให้กระบวนการ AI นี้กลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะสามารถถ่ายทอดสิทธิให้บริษัทอื่นได้  ในขณะนี้ มีโรงงานที่ Geumsan และโรงงานผลิตยางล้อรถบรรทุกที่เกาหลีใต้ที่มีการใช้งานระบบที่ควบคุมแบบ AI นี้ บริษัทวางแผนว่าจะเริ่มติดตั้งระบบเดียวกันที่อื่น ๆ ทั่วโลกหลังจากการทดสอบที่ Gerumsan แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม

ที่มา  http://rubberjournalasia.com/hankook-tire-now-using-machine-based-technology-for-tyre-inspections/

15/05/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม