บริษัท Enviro จะทำงานร่วมกับ Swedish Energy เพื่อนำการรีไซเคิลที่ยั่งยืนมาสู่อินเดีย


บริษัท Enviro ของสวีเดนจะร่วมกับ India-Sweden Innovative Accelerator (ISIA) ในการนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ที่ดีขึ้นมาสู่อุตสาหกรรมรีไซเคิลยางล้อของอินเดีย โดย ISIA ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานของสวีเดน (Swedish Energy) ภาคธุรกิจในสวีเดน (Business Sweden) และสภาอุตสาหกรรมของอินเดีย จะช่วยเป็นตัวนำในบริษัทของสวีเดนให้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างแนวทางการใช้พลังงานทดแทนในอินเดีย 
Thomas S?rensson ซึ่งเป็น CEO ของบริษัทกล่าวว่า การเข้าร่วมของบริษัท Enviro นี้ มุ่งที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนการพัฒนาการทางเทคนิคและทรัพยากรในด้านพลังงานทดแทนในระดับระหว่างประเทศ และจะวางรากฐานของเทคโนโลยีนี้ของบริษัทในตลาดอินเดียเมื่อเวลาเหมาะสม
อินเดียมีความต้องการแนวทางออกที่มีความยั่งยืนสำหรับยางล้อที่หมดอายุการใช้งาน และ ISIA ช่วยให้เกิดโครงการความร่วมมือจำนวนมากสำหรับบริษัทด้านนวัตกรรมของสวีเดนเหมือนอย่างบริษัท Enviro ที่มีนวัตกรรมที่ขยายผลได้ซึ่งเหมาะสมสำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของอินเดีย และจะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เหล่านั้นขยายไปยังตลาดระหว่างประเทศได้มากขึ้น 
บริษัท Enviro และบริษัทที่เข้าร่วมรายอื่น ๆ จะเดินทางมายังอินเดียจำนวน 3 รอบ เพื่อพบกับบริษัทของอินเดีย ภาคีที่สนใจ และบริษัทที่มีศักยภาพในการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยคณะผู้แทนกลุ่มแรกจะไปเยือนอินเดียในช่วง 6-14 พฤศจิกายน 2019 โดยในช่วงนี้ยังได้มีการหารือที่เกี่ยวข้องกับ ISIA และได้มีการทดสอบร่วมกับผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ที่สุดของแต่ละประเทศด้วย 

ที่มา http://rubberjournalasia.com/enviro-to-work-with-swedish-energy-to-bring-sustainable-recycling-to-india/

26/03/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม