มาตรฐานยางล้อบังคับใช้วันแรก ผู้ประกอบการแห่ยื่นขอรับใบอนุญาตเพียบ


นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 มอก.2721-2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บังคับตามกฎหมาย ได้มีผลบังคับใช้เป็นวันแรก โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมา สมอ.ได้อำนวยความสะดวกให้ ผู้ประกอบการทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางล้อ มายื่นขอใบอนุญาตผ่านในระบบ e-license โดยมีจำนวนคำขอทั้งหมดกว่า 1,950 คำขอ ดังนั้น สมอ.จึงได้เปิดห้องรับรองและจัด เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเข้ามารับใบอนุญาตของผู้ประกอบการในวันที่ 24 กันยายน 2562 ตลอดทั้งวัน

สำหรับ มอก.2721-2560 นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะของยางล้อ โดยมีข้อกำหนดเรื่องเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนจากการวิ่ง การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุนที่ส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดน้ำมันของยางล้อสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาดใหญ่และรถโดยสาร หลังจากก่อนหน้าที่ สมอ.ได้ประกาศมาตรฐานบังคับยางล้อแล้ว จำนวน 3 มาตรฐาน ซึ่งบังคับในเรื่องความปลอดภัยของยางที่ใช้ในรถแต่ละประเภท คือ มอก.2718-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง , มอก.2719-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง และ มอก.2720-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

นายวันชัยกล่าวว่า ในช่วงปลายปี 2562 นี้ สมอ.มีแผนที่จะส่งเจ้าหน้าที่ลง พื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจติดตามผู้ทำ ผู้นำเข้ายางล้อรถยนต์ ภายหลังการอนุญาต เพื่อให้ ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยางล้อที่แสดงเครื่องหมาย มอก. โดยจะทำการตรวจทั้งในส่วนของโรงงานผลิต และผู้นำเข้า ซึ่งถือเป็นต้นทาง และจะ ตรวจติดตามในส่วนของร้านจำหน่าย ที่เป็นปลายทาง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันสินค้า ที่ไม่ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภค ดังนั้น จึงขอ ฝากถึงผู้จำหน่ายต้องเลือกผลิตภัณฑ์ยาง ล้อรถยนต์ที่ผลิตหรือนำเข้าจากผู้ได้รับใบอนุญาตมาจำหน่ายเท่านั้น และต้องตรวจสอบความถูกต้องของฉลาก และมีเครื่องหมาย มอก.ปรากฏที่ยางล้อรถยนต์ทุกเส้นที่อยู่ในความ ครอบครองของร้านจำหน่าย มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/nnd/3046286

25/09/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม