ยางพาราของจีนยังคงซบเซา


กว่างโจว, จีนตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน ระบุว่า รายได้ที่ได้จากอุตสาหกรรมยางพาราของจีนไม่เปลี่ยนแปลงนักจากปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปี 2017 ซึ่งอยู่ที่ 1.05 แสนล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 4.4% ไปที่ 2.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

จำนวนของบริษัทขนาดใหญ่มากในสาขายางพาราของจีน ซึ่งรวมผู้ผลิตยางล้อ ลดลงไป 79 ราย เหลือ 3,565 ในปี 2018 หลังจากที่ปี 2017 ลดลง 324 ราย

กำไรรวมที่เกิดจากอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้น 2.1% ไปที่ 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

“ดูเหมือนว่ามีเพียงบางบริษัทที่มีการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่นั่นเป็นเพียงเพราะยังมีพื้นที่ในตลาดว่างที่ให้เข้ามาเติมเต็มในช่วงซบเซา” Xu Wenying เลขาธิการของสมาคมอุตสาหกรรมยางพาราแห่งจีน (China Rubber Industry Association: CRIA) กล่าวที่งานสัมมนายางพาราของจีน ในเมืองกว่างโจวเมื่อช่วงต้นปี

การคาดการณ์ของสมาคมสำหรับทรัพย์สินรวมของบริษัท “ขนาดใหญ่มาก” ว่ามีการลดลง 1.4% เมื่อปีที่ผ่านมา เหลือ 1.20 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยในการประเมินนี้พบว่า ทรัพย์สินของผู้ผลิตยางล้อลดลง 6% เหลือ 7.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

CRIA ยังทำการสำรวจอัตราการเติบโตในปี 2017 และ 2018 ของบริษัทรายสำคัญของสาขานี้ 388 บริษัท

นาย Xu กล่าวว่า ผลสำรวจเผยให้เห็นการลดลงอย่างชัดเจนในการผลิต การขาย และการส่งออก โดยนาย Xu ได้ให้ความเห็นต่อว่า “อัตราการเติบโตของกำไรที่การกระโดดขึ้นมาในปี 2018 หมายความเพียงว่า พวกเรามีปี 2017 ที่แย่มากจริง ๆ”

ข้อมูลรายเดือนชี้ว่า “มีสหสัมพันธ์เชิงบวกที่ชัดเจนระหว่างอัตราการเติบโตด้านมูลค่าการผลิตและมูลค่าการส่งออก” เลขาธิการ CRIA กล่าว

เมื่อลงรายละเอียดรายกลุ่ม จาก 388 บริษัทสำคัญ คาร์บอนแบล็คมีการเติบโตที่ชัดเจนที่สุดในด้านของรายได้และการส่งออก ในขณะที่รองเท้ายางพารามีการเติบโตติดลบสำหรับทั้งด้านรายได้และการส่งออก

เมื่อดูจากข้อมูลจากบริษัทสำคัญเหล่านี้ ในปี 2018 ภาคส่วนยางพาราในภาพรวมของจีนมีอัตราผลกำไรที่ 5.4% ในขณะที่กลุ่มยางล้อมีอัตราผลกำไรอยู่ที่ 3.1% ซึ่งต่ำกว่าสาขายางพาราภาพรวมในทั้ง 3 ปี

“นักลงทุนต้องระมัดระวังในการลงทุนโครงการยางล้อใหม่ ๆ” นาย Xu กล่าว โดยระบุว่า ปัจจัยเช่น ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินในสกุลเหรียญสหรัฐ การลดลงของยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลภายในประเทศซึ่งเกิดเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ รวมไปถึง Brexit และความไม่แน่นอนอื่น ๆ ล้วนเป็นสาเหตุของการซบเซา

 

ที่มา https://www.tirebusiness.com/news/slowdown-ahead-china-rubber


20/09/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม