ประเทศไทยกลายเป็นผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก


กรุงเทพฯ ประเทศไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของไทยกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ ว่าประเทศไทยกลายเป็นผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก โดยปัจจัยหลักมาจากประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดของไทย ซึ่งเป็นผลจากความตกลงเขตการค้าเสรี (free trade agreements: FTA) กับประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ โดยนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า ในปี 2018 ประเทศไทยส่งออกยางพาราคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 1.82% ของการส่งออกของไทยทั้งหมด “จีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของไทย นำเข้ายางพาราของไทยที่ประมาณ 1.96 พันล้านเหรียญสหรัฐ” นางอรมนกล่าว “ซึ่งคิดเป็น 43% ของการส่งออกยางพารารวมของไทยในปี 2018” นางอรมนกล่าวต่อไปอีกว่า ประเทศไทยส่งออกยางพาราไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยระบุว่าความสำเร็จที่กลายเป็นผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลกเกิดจากความตกลงเขตการค้าเสรี 13 ฉบับ ร่วมกับ 18 ประเทศ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขจัดภาษีการนำเข้ายางพารากับประเทศที่ทำความตกลงด้วย และเป็นโอกาสทางการค้า กระตุ้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทย

 

ที่มา http://www.rubberworld.com/news.asp?id=28571

 


20/09/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม