Doublestar ของจีนจะผลิตยางล้อในโรงงานแห่งใหม่ในแอลจีเรีย


Doublestar ผู้ผลิตยางล้อสัญชาติจีนจากเมือง Qingdao จะเริ่มตั้งโรงงานยางล้อสำหรับรถยนต์/รถบรรทุกในประเทศแอลจีเรีย โดยเป็นโครงการร่วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถิ่น El Hadj Larbi Pneumatiques ซึ่งทาง Doublestar Group จะลงทุนประมาณ 55 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการนี้ ในขณะที่พาร์ทเนอร์ร่วมทุนจะลงทุนในส่วนที่เหลือ 250 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยข้อมูลจาก Doublestar ระบุว่า ในแต่ละปี โรงงานใหม่นี้ควรจะผลิตยางล้อรถยนต์นั่งได้สูงสุด 5 ล้านเส้น และยางล้อรถบรรทุก/รถบัสได้ 2 ล้านเส้น

โครงการร่วมลงทุนนี้เป็นโรงงานยางล้อแห่งที่ 2 ที่สร้างในประเทศแอลจีเรียหลังจากโรงงานแห่งแรกของ Saterex-Iris สัญชาติแอลจีเรีย ในเมือง Setif ที่ได้เริ่มการผลิตยางล้อรถยนต์นั่งไปเมื่อต้นปี 2019

Doublestar ก่อตั้งโดย Hong Kong Doublestar International ซึ่งทั้งบริษัทย่อยของ Doublestar นี้ และ El Hadj Larbi Pneumatiques จะร่วมกันก่อตั้งบริษัทการค้าในดูไบเพื่อขายยางล้อที่ผลิตจากโรงงานที่แอลจีเรีย

 

ที่มา http://rubberjournalasia.com/chinas-doublestar-to-produce-tyres-in-algeria-with-new-factory/

 


20/09/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม